VIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN “XERMADE NA HISTORIA”

O Concello de Xermade e a Asociación de Veciños de Cabreiros, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela, convocan o VIII Premio de Investigación “Xermade na historia”, financiado pola Exma. Deputación de Lugo que será regulado polas seguintes

BASES

 1. As persoas interesadas poderán participar tanto a nivel individual como colectivo.

 2. Cada autor/a poderá concursar con cantos traballos desexe.

 3. Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura oral, arquitectura, etc).

 4. Haberá dous premios:

– 1º Premio, dotado con 2.000 euros.

– 2º Premio, dotado con 1.000 euros.

 1. Os traballos deberán ser entregados no rexistro do Concello de Xermade baixo pseudónimo, ou a través de correo postal (nunca telemáticamente). En sobre pechado serán incluídos os datos pa persoa participante: Nome, enderezo, teléfono…

 2. Coa presentación dos orixinais deberá ser incluída, tamén, a seguinte documentación:

 • Curriculum Vitae ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo, grupo…

 • Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá descargarse da páxina web do concello: www.xermade.org

 1. Deberase entregar o orixinal en papel DIN A4 e copia en CD, en PDF e en formato editable, fonte Times New Roman, tamaño 12, e entreliñado 1,5.

 2. A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e un máximo de 400. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén se contabilizarán.

 3. Os traballos deberán ser realizados e presentados e en lingua galega. A data límite de presentación dos traballos será o día 29 de abril de 2022.

 4. O xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e catro vogais: Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas en materias relacionadas co patrimonio etnográfico e cultural. Actuará como secretario/a un/ha funcionario/a do concello de Xermade. A composición do xurado determinarase por resolución de alcaldía que se fará pública antes do 24 de maio de 2022.

 5. Unha vez que o xurado falle os premios, que poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.

 6. As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a aceptación do Premio no prazo de oito (8) días naturais a partir da data da comunicación da concesión do mesmo.

 7. As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello dentro do prazo de cinco (5) anos; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.

 8. A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo, poderán deixar sen efecto o Premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas nas presentes Bases.

 9. As cuestión non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado de acordo co seu libre criterio.

 10. A participación no Premio implica a total aceptación das presentes Bases.

 

 

 

Modelo de presentación VIII Premio

Reparación dunha estrada en Rebuxentos-Piñeiro, financiada pola Deputación de Lugo

O Presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, e o Alcalde de Xermade, Roberto García Pernas, asinaron un convenio de colaboración polo cal a institución provincial achegará 90.000 euros para a reparación dunha estrada na parroquia de Rebuxentos. Trátase duns traballos importantes para mellorar as comunicacións no municipio e que contarán cun investimento total que supera 115.200€.

As obras previstas consistirán na mellora da capa de rodadura, corrixindo tamén as deficiencias estruturais que presenta a vía. Os traballos inclúen ademais a limpeza de marxes e cunetas e a súa sinalización. O prazo de execución destas actuacións é de dous meses.

Situada na parroquia de Piñeiro, a estrada de Rebuxentos é á vía que conecta a LU-P2204 de Momán ás Pontes coa LU-P-2208 de Mazandoi a Porto Souto e que da servizo a varios núcleos rurais. Trátase dunha actuación importante porque a veciñanza utiliza este camiño para acceder a estas estradas provinciais que vertebran o municipio.

Reis Magos en Xermade

O Pleno de Xermade celebrou sesión ordinaria o pasado 16 de decembro de 2021

A sesión ordinaria do mes de decembro celebrouse o xoves 16, ás 20.00 horas. Aprobáronse as actas das sesións celebradas o 21 de outubro e o 18 de novembro, e douse conta de diversos asuntos, entre eles as subvencións xustificadas no último trimestre do ano ou a execución trimestral e o Período Medio de Pago do terceiro trimestre, que é 16,12 días.

Na parte de mocións, o grupo municipal do Partido Popular presentou unha moción contra a orde ministerial de inclusión do lobo na listaxe de especies en réxime de protección especial e outra en apoio do sector lácteo.

Douse conta tamén do anuncio de aprobación definitiva do orzamento do exercicio 2022, no BOP nº 260 o 20 de novembro de 2021.

Acceda aquí ao documento INFORMES DA ALCALDÍA: INFORMES DA ALCALDÍA

O Concello de Xermade adquire a reitoral de Santa María

O Concello de Xermade chegou a un acordo a mediados do ano 2021 co Bispado de Mondoñedo-Ferrol para a adquisición das casas reitorais de Santa María de Xermade e San Pedro Fiz de Roupar, no prezo de 100.000 euros.

A superficie da casa reitoral de Santa María de Xermade é de 307 m2, segundo a información catastral. Está ubicada nunha parcela que ten 7.575 m2 en en solo de núcleo rural e 2.686 m2 en solo rústico. O inmoble foi rehabilitado exteriormente grazas a un obradoiro de emprego.

A adquisición formalizouse en escritura pública na Notaría de Vilalba o pasado 29 de novembro. Aínda que a previsión era que fose financiada con fondos propios, a través do remanente líquido de tesouraría, finalmente financiouse con cargo a un convenio interadministrativo que xa fora subscrito o 30/12/2020 coa Deputación de Lugo para a adquisición dun camión contra incendios, que se modificou a petición do concello para ampliar o seu obxecto, aproveitando así os fondos provinciais, que ascendían a 60.000 euros.

O camión contraincendios usado adquiriuse directamente ao Concello de San Tirso de Abres, no prezo de 11.000 euros, dos cales a Deputación achegou 10.000 euros e o resto o Concello de Xermade.

A adquisición da reitoral de San Pedro Fiz de Roupar precisa segregar parte da parcela, na que se ubica a igrexa, e o Concello de Xermade agarda poder formalizalo antes do remate deste ano 2021.

Nadal 2021 en Xermade

O Concello de Xermade convida a toda a veciñanza a participar no “”, co fin de dinamizar a participación activa da cidadanía, fomentando a súa creatividade, e incentivando a ilusión das máis pequenas e pequenos.

Aquelas persoas que queiran participar deben seguir as bases que rexen o concurso.

Haberá 5 categorías:

Categorías nas que poden participar as VIVENDAS:

 • Árbore de Nadal
 • Nacemento/Belén
 • Decoración xeral interior
 • Decoración exterior

Categoría exclusiva para os NEGOCIOS:

 • Decoración xeral

Na participación por vivenda,a inscrición debe facerse a nome dunha persoa empadroada en dita vivenda do concello.
Unha mesma vivenda pode escoller participar nas catro categorías como máximo e un mínimo de unha.

Na participación por negocio, a inscrición será a nome da persoa titular do mesmo.

Premios: Unha cesta valorada en 130 € por categoría

Inscricións: Para facela efectiva, será necesario enviar por email (educadora.familiar@xermade.org) ou whatsapp (678 744 178):

-Vivendas: nome, número de DNI e dirección postal da persoa representante (empadroada no concello) con 3 fotografías* por cada categoría á que se presenten.
-Negocios: o nome do negocio, nome da persoa propietaria do mesmo, número de DNI, dirección postal do negocio e 3 fotografías* da decoración de Nadal que consideren.

 

(* As fotografías enviadas poderán ser expostas na web e redes sociais do Concello de Xermade.)

 

Tamén, o luns 27 de decembro haberá unha excursión a Xuvenlugo.

A saída do bus será ás 15.30 desde a Praza do Concello. É necesaria inscrición previa no concello ou no 678 744 178

As prazas serán limitadas, tendo prioridade as persoas empadroadas en Xermade. Os menores deben ir acompañados.

 

Bases concurso

 

A Escada dos Contros · Teatro na Biblioteca

O grupo ALENTÍA TEATRO representará o venres 17 de decembro a obra  “A ESCADA DOS CONTOS”, representación con entrada gratuita dirixida a público infantil e familiar.

18:00 Horas (INSCRICIÓN PREVIA)
Biblioteca Municipal de Xermade

Obradoiros de cerámica

En decembro levaremos a cabo dous obradoiros de cerámica, un na parroquia de Roupar, no local da asociación de veciños, e outro en Momán, na casa escola.

 

Os obradoiros serán impartidos por María Sánchez Castedo, de Ceniza de papel.

 

O primeiro día elaboraremos unha peza de barro no torno, quedará a secar durante unha semana, e o seguinte sábado procederemos coa decoración da mesma. Tras o seu paso polo forno da artesana, poderedes levala á casa.

 

Inscricións presenciais no concello.

 

Máis información no 678 744 178

 

Exposición ’50 anos do Belén de Begonte’, na Biblioteca de Xermade

Do 24 de novembro ao 2 de decembro

Horario: De 15:00 a 21:00

A exposición está composta por trece paneis que reflicten as datas e os datos máis destacados da historia do Belén.

A apertura desta exposición, que vai a visitar 33 cidades e pobos de Galicia, pon de manifesto a intención dos responsables do Belén de que, mantendo o seu carácter virtual que o pasado ano esixiu a situación sanitaria, este ano volva estar aberto ao público desde o primeiro sábado de decembro ata o último sábado de xaneiro, e tentar superar as 40.000 visitas que se viñeron rexistrando nos anos anteriores á aparición da pandemia.