Abraios de rúa

Sesión ordinaria do Pleno da Corporación o vindeiro xoves 12 de agosto

A Corporación xermadina reunirase en sesión ordinaria o vindeiro xoves 12 de agosto, ás 20.00 horas. Na parte resolutiva vaise tratar a conta xeral do exercicio 2020, que xa foi ditaminada pola Comisión Especial de Contas o pasado 28 de maio de 2021 e o trámite de exposición público finalizou sen que se presentara ningunha alegación; e os festivos locais para o ano 2022, que volven a ser o martes de Entroido e o luns de Santa María.

O último asunto da sección resolutiva é a modificación da ordenanza fiscal nº 8, reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles, motivada pola aprobación dunha nova Ponencia de Valores Urbanos por parte da Xerencia do Catastro de Lugo, que supón unha diminución da base liquidable para 2022 dun 61,57% respecto aos valores de 2021. Modifícanse os tipos impositivos de urbana e rústica, que pasan a ser do 0,45%, e elimínanse as bonificacións aprobadas no 2011. Deste xeito manténse o nivel de ingresos que se obtiñan polo IBI nestes últimos exercicios, a fin de que os servizos públicos municipais non se vexan afectados negativamente por esa caída do valor catastral.

Na parte de control e fiscalización, darase conta do Período Medio de Pago do segundo trimestre de 2021, que é de 10,33 días, e das resolucións da Alcaldía adoptadas dende a última sesión ordinaria.

Curso básico de enxerto de verán

Contacontos “Médico de Familia(s)” de Pedro Brandariz.

 

Actividade do Programa Ler Conta Moito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imos ter de xeito presencial na Biblioteca de Xermade.

Será unha sesión de narración oral que leva por título: “Médico de Familia(s)”, un contacontos arredor de novos modelos familiares versionados pola visión cómica de Pedro Brandariz.

Será o 6 de agosto ás 19:00 h. na biblioteca municipal ou espazo exterior anexo á mesma, se as condicións metereolóxicas o permiten.

Route 66

 

Dous grandes músicos de Blues de prestixio mundial chegados de Cansasiti saen a escena coa intención de interpretar o seu clásico repertorio. Pero nada máis comezar desátase o caos: os micros non funcionan… os cables enléanse… as partituras caen en cascada… Un desastre! Mil e unha situacións complicadas e cheas de comicidade levarán a estes dous elementos a poder interpretar finalmente o seu peculiar concerto. Un espectáculo de clown musical, para pequenos e
maiores, que busca a risa constante e a interactuación co público, con grandes doses de improvisación
e xogo escénico, que ven amosarnos que o éxito está no fracaso, asumido con alegría e ganas de
mellorar.

The Blues Grampas é unha compañía de teatro en clave de clown musical composta por dous recoñecidos actores de longa traxectoria e experiencia no panorama escénico galego: Juanillo Esteban (voz do “Xabarín” no programa Xabarín Club da TVG, actor en espectáculos como o musical “Galicia Canibal”, e colaborador habitual da compañia de teatro infantil Trinke-Trinke) e Carlos Sante (a famosa vella “Carmiña” en “Carmen, Gelines e D. José” do trío San&saN no programa Luar durante cinco temporadas, e actor en series como O Faro, Padre Casares, Matalobos, Serramoura, Fariña…).
Ambos conflúen dende 2004 na Asociación Manicómicos da Coruña, levando a cabo cantidade de proxectos artísticos en común, como galas, animacións de rúa, dirección de eventos, presentacións, espectáculos de variedades, e un longo etcétera. No 2015 crean o dúo cómico musical The Blues Grampas, co obxectivo de divertir a tódolos públicos cos seus excéntricos personaxes clownescos. Route 66 é o seu primeiro espectáculo, estreado no Teatro Rosalía da Coruña o 3 de xaneiro de 2016, dentro da gala XII aniversario de Manicómicos.

 

 

 

Adxudicadas as obras de reparación de vías do Plan Único 2021

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade adxudicou os dous proxectos de obras de reparación de vías municipais incluidas no Plan Único 2021, tras a súa licitación por procedemento aberto simplificado. O adxudicatario de ambas obras foi José Sanjurjo Construcciones SL, nas seguintes condicións:

1º. Reparación de estradas en Momán, Bidueiro, Pena de Arca, Liñarón, Mede e Seixido- Plan Único 2021

– Oferta económica: 46.859,70 euros e 9.840,54 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 56.700,24 euros (IVE engadido)

– Control de calidade externo: 2% sobre o PEM

– Ampliación de garantía de 2 anos (sobre o mínimo esixido)

2º. “Reparación de estradas en Picoucelo, Vilacide, O Rego, Nova, Gandia, A Pinguela, Roupar, A Graña, A Pía, etc– Plan Único 2021

– Oferta económica: 59.248,34 euros e 12.445,15 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 71.690,49 euros (IVE engadido)

– Control de calidade externo: 2% sobre o PEM

– Ampliación de garantía de 2 anos (sobre o mínimo esixido)

As baixas obtidas en ambas licitacións suman un total de 57.956,91 euros, que serán destinados a financiar outro proxecto de reparación de camiños.

Tamén foi adxudicada, mediante contrato menor de obras, a “Mellora de beirarrúas en Roupar-fase II”, en 26.661,31 euros á empresa Cholo SL. A baixa obtida (2.006,76 euros) será destinada a financiar a ampliación de beirarrúas en Roupar.

A subministración de luminarias para mellora da eficiencia enerxética, tamén financiada ao 100% con cargo ao Plan Único 2021, adxudicouse a Electricidad Moncho y Santomé SL, por importe de 11.890,17 euros.

O Concello de Xermade adxudica o Plan de Mellora de camiños 2021-2022

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse o pasado mércores 14 de xullo de 2021, en sesión ordinaria, para adxudicar diversas obras de reparación de camiños, entre as que destaca “Mellora de camiños en Sanche, Piñeiro e O Tarrelo”, financiada con cargo ao Plan de Mellora de Camiños 2021-2022 de Agader.

Tras a xustificación da baixa temeraria presentada, a mesa de contratación reunida o 1 de xullo de 2021 elevou ao órgano de contratación proposta de adxudicación en favor da empresa Cholo SL, que realizou a seguinte oferta:

– Oferta económica: 44.472,82 euros e 9.339,29 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 53.812,11 euros (IVE engadido)

– Melloras ofertas: limpeza de cunetas e marxes, con medios mecánicos ou manuais, incluíndo apilado e carga en camión de residuos xerados, e transporte a vertedoiro ou lugar designado pola dirección de obra: 3.813 metros lineais por ambas marxes

– Ampliación de garantía de 36 meses (sobre o mínimo esixido)

A obra será dirixida pola técnica de medio ambiente, urbanismo e obras municipal, e prevese o seu inicio no presente verán.

A viaxe de Rosalía

XIV Campamento de verán “XERMADE CONCILIA 2021”

  •  Datas: do 26 de xullo ata o 13 de agosto (agás festivo)

 

  •  Lugar: Carballeira de Momán e nave do concello

 

  •  Dirixido a nenas e nenos de 3 a 16 anos

 

  •  Horario:

                      Completo: 8.00 a 14:00 (só no caso dun mínimo de 5 solicitudes)

                      Reducido: 10.30 a 14:00

 

  • Actividades: Xogos de artes, obradoiros tradicionais, pintura, música… Saídas a Cerceda, praia, e … ¡¡festa!!

 

  •  Inscrición: No concello, desde o día 28/06 ata o 9/7

 

  •  Documentación: Solicitude cuberta (Anexo I das bases). Declaración xurada(Anexo II das bases). Fotocopias: libro de familia e/ou título de familia numerosa/ – DNIs do/a neno/a, dos pais/ nais ou titoras/es e tamén das persoas autorizadas para a entrega e recollida – Tarxeta sanitaria do neno/a. – Acreditación da situación laboral dos pais/nais (activo ou desemprego).

 

  • Máis información: Educadora familiar (Lucía) 678 744 178

          *Bases: Bases Campamento verán 2021,  Anexo I , Anexo II