Sobes ao autobús do teatro?

Co gallo dos seus 40 anos, o Centro Dramático Galego facilita un autobús GRATUÍTO para acudir o venres 17 de maio ao teatro en Santiago de Compostela, a ver a representación de “Os actos e as profecías”.

Cada persoa participante deberá aboar a entrada ó teatro, que terá un custo de 3 €.

Compartiremos autobús cos concellos de Muras e Guitiriz, habendo 20 prazas reservadas para o Concello de Xermade.

Previamente ó teatro, hai tempo libre para gozar de Compostela.

RUTA E HORARIOS

10:00 horas: Saída dende Muras
10:30 horas: Saída dende Xermade
11:00 horas: Saída dende Guitiriz
12:00 horas: Chegada a Santiago
12:00-17:00 horas: Visita a Santiago por libre
17:00 horas: Retirada entradas Salón Teatro
18:00 horas: Función “Os actos e as profecías”
20:30 horas: Saída cara as localidades de orixe.

Inscrición e máis información: 678 744 178 (Educadora familiar)

I Certame de creación artística escrita e gráfica: XERMADEANDO POLA IGUALDADE

O Concello de Xermade convida a todo o alumnado do CEIP de Xermade a participar nun certame de creación artística escrita e gráfica.

Poderán concorrer ao certame o alumnado matriculado no CEIP Plurilingüe de Xermade durante o curso 2023/2024. As categorías serán:
– Categoría A: Alumnado de Infantil e 1º e 2º de Primaria.
– Categoría B: Alumnado de 2º, 3º e 4º de Primaria
– Categoría C: Alumnado 5º e 6º de Primaria.

O tema do concurso baseará sobre os seres mitolóxicos desde unha perspectiva da igualdade, fomentando a busca da ruptura de estereotipos e transmutando os mitos que contribúen o mantemento de valores patriarcais e ó reparto dos roles de xénero. Cada categoría terá unha modalidade:

– Categoría A: Creación dun debuxo.
– Categorías B e C: Creación dun conto, en lingua galega.

Os traballos deben ser inéditos e orixinais, presentados nun folio de tamaño DIN A4, sen utilizar medios dixitais para a súa realización. Entregaranse só co título, sen ningunha identificación persoal.

A entrega dos traballos será presencial, na Biblioteca Municipal de Xermade, ata o 14 de xuño, achegando unha copia das cualificacións do curso 2023/2024 ou calquera outra documentación acreditativa, a efectos de certificar que o alumno/a está matriculado no centro.

Todo o alumnado participante recibirá un vale por 30 € no momento da entrega do traballo para material escolar.

De entre os traballos entregados, escolleranse tres premios por cada categoría, que recibirán os seguintes premios:

– Categoría A:

1ºPremio: vale para material escolar por valor de 50 €
2ºPremio: vale para material escolar por valor de 30 €
3ºPremio: vale para material escolar por valor de 25 €

– Categorías B e C

1ºPremio: vale para material escolar por valor de 75 €
2ºPremio: vale para material escolar por valor de 55 €
3ºPremio: vale para material escolar por valor de 40 €

Bases I XERMADEANDO POLA IGUALDADE

Charla informativa

A Xanela. Asociación de Discapacitados Activos, é unha entidade sen ánimo de lucro, creada co fin de prestar un conxunto de atencións a persoas con diversidade funcional e/ou persoas maiores.

O seu local atópase en As Pontes, onde imparten información e asesoramento, servizo de rehabilitación, respiro familiar, actividades complementarias, actividades de ocio e tempo libre, servizo de transporte adaptado, etc…

Virán a Cabreiros (Xermade) o próximo venres días 12 de abril, ás 16.30 horas, a dar a coñecer o seu traballo e os programas ofertados para a poboación do entorno.

Máis información da asociación:

-https://axanela.gal/

-981 45 24 16 / 607 23 02 49

Excursión sábado 13 de abril

VENDA DE PARCELAS NO PARQUE EMPRESARIAL DE XERMADE

A Xunta de Galicia oferta en venda solo de uso industrial no parque empresarial do Concello de Xermade.

Dito parque é xestionado polo IGVS “Instituto Galego de Vivenda e Solo”, que ofrece descontos do 30% ou 50%.

O prazo de presentación de ofertas remata o 27 de marzo de 2024.

Podedes consultar a resolución publicada no DOG o 26/02/2024 en: https://acortar.link/JariqC

Podedes consultar o listaxe de parcelas no seguinte documento: https://acortar.link/t2wmXQ

BUSCAMOS OS VOSOS RELATOS E CONTOS

Xunto cos Concellos de Guitiriz, Vilalba, e Muras, Xermade quere recuperar relatos de veciños e veciñas de MÁIS DE 65 anos para compartilos coas novas xeracións no Día da Narración Oral, o 20 de marzo.

Cun relato duns 3 MINUTOS, abonda. Trátase de que GRAVEDES as historias onde prefirades, aínda que se precisades axuda podedes facelo na Biblioteca Municipal de Xermade.

Para unificar as gravacións, debe realizarse co MÓBIL en HORIZONTAL, a uns 5 pasos de distancia da persoa que narre.

PRAZO MÁXIMO para o envío: 18 de marzo, ó whatsapp da Biblioteca 651 03 96 15

O documento coa autorización para a publicación das gravacións está a continuación.

CONSENTIMENTO PARA A PUBLICACIÓN DAS IMAXES E VIDEOS

Celebración do 8 de marzo no Concello de Xermade

Financiamento con cargo ós créditos recibidos do Ministerio de Igualdade, Secretaría do Estado de Igualdade e contra la Violencia de Xénero

Entroido 2024

O concurso de disfraces do Entroido 2024 en Xermade celebrarase o luns día 12 de febreiro no Pavillón Polideportivo Municipal a partires das 21.00 horas.

O prazo de inscrición de participantes será desde o momento de publicación das bases ata o 7 de febreiro.

A inscrición poderá facerse de xeito presencial no Concello ou no correo electrónico educadora.familiar@xermade.org, aportando o Anexo I cuberto e un certificado de conta.

Para consultar calquera dúbida, contactar coa Educadora familiar no 678 744 178.

Bases Entroido 2024

Anexo I: Documento inscrición Entroido 2024

Cartel Entroido 2024

Convenio coa Asociación Cometa

O Concello de Xermade e a Asociación Cometa asinaron un convenio de colaboración para atender animais abandonados no municipio en xaneiro de 2021.

Desde entón, Cometa faise cargo dos animais recollidos polo concello, asumindo o seu coidado e alimentación ata que sexan recuperados, cedidos ou adoptados.

Por tanto, para calquera aviso por parte da veciñanza, chamen ó concello ó 982 50 10 02 en horario de mañá e ó 112 en horario de tarde.

https://asociacioncometa.org/

Reunido el pleno en sesión ordinaria el martes 23 de enero

El Pleno de la Corporación xermadesa celebró la primera sesión ordinaria del año 2024 el martes día 23. En primer lugar, se realizó el sorteo de miembros de mesas electorales con motivo de las elecciones al Parlamento gallego que tendrán lugar el próximo 18 de febrero de 2024. En la sección resolutiva se aprobó un suplemento de crédito financiado con un préstamo del Instituto Galego de Vivenda e Solo para rehabilitar la escuela de Ladrela, en la parroquia de Piñeiro, por importe de 63.264,12 euros; y también se aprobó inicialmente un reglamento para la asignación de los complementos retributivos de productividad y gratificaciones para el personal municipal.
En la sección de fiscalización y control, se dió cuenta del envío de información relativa al Período Medio de Pago del 4° trimestre de 2023 (10,81 días) y del informe anual de morosidad del año 2023. También se informó de la publicación de los anuncios de aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2024 y anexos y del Plan de ordenación de recursos humanos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo el 15 de diciembre de 2023.
La Alcaldía informó al Pleno de los siguientes asuntos:
1.º. La firma de un procotolo general para la puesta en marcha de una oficina demográfica para la integración de nuevos pobladores, combatir el desequilibrio demográfico, recogidos en el proyecto “Y para vivir Lugo”, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por la Diputación Provincial de Lugo, en fecha 21/12/2023.
2.º. La firma de un convenio interadministrativo de cooperacion entre la Diputación Provincial de Lugo y el Ayuntamiento de Xermade para cooperar en la “Fase II de la reposición de las aceras en Xermade” año 2023, el 29/12/2023. La financiación asciende a 79.999,98 euros (100% de los costes de la obra).
3.º. La concesión de una subvención al amparo del ORDEN de 1 de junio de 2023 por la que si establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales de Galicia para la financiación de actuaciones en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas por el fondo europeo relativo al Mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y si procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva para los años 2023 y 2024 (código de procedimiento MT975P), para la adquisición de 103 composteros, con una ayuda de 7.798,50 euros.
Se justificó la anualidad 2023 el pasado 30/12/2023.
4.º. El ingreso de 241.800,00 euros con motivo de la concesión de subvención por el Instituto de Transición Justa dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para lo proyecto “La Rectoral (CIT): rehabilitación de casa rectoral para centro internacional de la torneiría”, por importe total de 403.000,00 euros.
El proyecto básico y de ejecución fue entregado por el equipo redactor el 25/12/2023, con registro nº 2023-Y-RE-842. Fue remitido a Patrimonio y a Vías y Obras de la Diputación de Lugo para la obtención de autorizaciones sectoriales, y la supervisión de la Diputación.
En el apartado “mociones”, el Partido Popular presentó una moción relativa a la atención primaria, que no llegó la debatirse al no ratificarse la urgencia por mayoría absoluta.
La siguiente sesión común tendrá lugar el segundo jueves del mes de marzo.