Aviso Legal

En cumplimento do previsto na Ley 34/2002, de 11 de Xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informase que o titular do sitio web e:

Titular: CONCELLO DE XERMADE
Domicilio Social: Praza do Concello s/n 27833 · Xermade – Lugo
C.I.F: P2702100E

Telf. 982 501 001

O Concello de Xermade a través do dominio www.xermade.org facilita información e servizos de interese xeral da localidade de Xermade, en especial, información e xestións propias da organización municipal.

A información contida no dominio poderá ser modificada e actualizada polo Concello de Xermade, sen necesidade de previo aviso, tanto no referente ao seu contido como en canto ao seu deseño e presentación.

O Concello de Xermade non se fai responsable do uso de terceiros da información contida no Portal. No Portal incluíronse enlaces a páxinas de sitios web de terceiros (“links”). No entanto, o Concello de Xermade non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos de enlaces de terceiros aos que se fai referencia no Portal.

O Concello de Xermade é titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen no dominio www.xermade.org , salvo expresa referencia noutro sentido. As marcas ou signos distintivos de calquera clase que se recollen no dominio www.xermade.org están igualmente protexidos pola lexislación vixente. A reprodución, distribución, comercialización ou modificación non autorizada de todos eles constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

A información proporcionada a través do Portal, mediante resposta á consulta de expedientes ou derivada de calquera base de datos ten carácter meramente orientativo e en ningún caso poderá ser vinculante para a resolución dos procedementos administrativos, atopándose suxeita exclusivamente á normativa que lles sexa de aplicación.

Os dereitos de propiedade intelectual deste Portal de Internet, o seu deseño gráfico e os códigos que contén, son titularidade do Concello de Xermade, a non ser que se indique unha titularidade diferente. A reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual do Concello de Xermade ou daquel que sexa titular. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por Lei.

A utilización non autorizada da información contida neste Portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual e industrial do Concello de Xermade, poden dar lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que de devandito exercicio se deriven.

Política de privacidade

Segundo o establecido na Lei 15/1999, de 13 de Decembro de Protección de Datos de carácter Persoal, informámoslle que os datos que nos facilita serán incorporados a ficheiros de titularidade e responsabilidade do Concello de Xermade. O usuario é o único responsable da veracidade e da corrección dos datos enviados, o cal declina calquera responsabilidade pola súa falta de veracidade ou corrección. A finalidade dos ficheiros é facilitar a xestión e administración, para a prestación dos nosos servizos, responder as cuestións e atender as suxestións que se expoñan a través deste medio, todo iso co gallo de ampliación e mellora dos servizos ofertados.

O interesado poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello de Xermade, Praza do Concello s/n 27833 · Xermade – Lugo.

E-mail: xermade@concellodexermade.com