As declaracións de bens e actividades dos membros da Corporación están publicadas na sede electrónica municipal: https://concelloxermade.sedelectronica.es/transparency

En concreto, poden acceder a esta información no apartado:

1. Institucional

1.6. Altos Cargos

1.6.5. Declaracións de bens