En cumprimento do disposto nos artigos 13.6 e 27.6 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sostibilidade Financeira, e o 6.2 do Real Decreto 635/2014, do 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas; publícase o indicador mensual do devandito PMP conforme ao modelo tipo achegado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas:

EXERCICIO 2024:

Primeiro trimestre: 16,03 días

EXERCICIO 2023:

Primeiro trimestre: 21,82 días

Segundo trimestre: 19,86 días

Terceiro trimestre: 9,44 días

Cuarto trimestre: 10,81 días

EXERCICIO 2022:

Primeiro trimestre: 13,75 días

Segundo trimestre: 15,16 días

Terceiro trimestre: 24,70 días

Cuarto trimestre: 15,00 días

EXERCICICIO 2021:

Primeiro trimestre: 12,39 días

Segundo trimestre: 10,33 días

Terceiro trimestre: 16,12 días

Cuarto trimestre_ 16,93 días

EXERCICIO 2020:

Primeiro trimestre: 12,61 días

Segundo trimestre: 14,56 días

Terceiro trimestre: 12,79 días

Cuarto trimestre: 13,70 días

EXERCICIO 2019:

Primeiro trimestre: 28,84 días

Segundo trimestre: 26,85 días

Terceiro trimestre: 34,08 días

Cuarto trimestre: 13,47 días

EXERCICIO 2018

Primeiro trimestre: 0,24 días

Segundo trimestre: 32,24 días

Terceiro trimestre: 20,69 días

Cuarto trimestre: 19,96 días