ESCOLA HABANERA DE ROUPAR : É un fermoso e emblemático edificio, símbolo da preocupación que pola cultura tiveron os emigrantes da parroquia de Roupar na segunda década do século XX.  Recentemente restaurada e acondicionada, a edificación alberga hoxe o centro socio-cultural da parroquia de Roupar de Arriba.  Está ubicada xunto á igrexa parroquial .