ALCALDE PRESIDENTE : Roberto García Pernas

CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS:

José Prieto Barro (voceiro suplente)

Carlos Alberto Guerra González (voceiro titular)

Verónica Amarelo Morado

Nélida Coira Pena

TENENCÍAS DE ALCALDÍA:

Primeiro Tenente de Alcalde: José Prieto Barro

Segundo Tenente de Alcalde: Carlos Alberto Guerra González

Terceiro Tenente de Alcalde: Verónica Amarelo Morado

PLENO: as sesións ordinarias celebraranse o segundo xoves dos meses impartes (xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro) ás 20:00 horas.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

Presidente: Roberto García Pernas

Vogais: José Prieto Barro, Carlos Alberto Guerra González e Verónica Amarelo Morado

Periodicidade das sesións: reúnese con carácter ordinario o primeiro e terceiro mércores de cada mes, ás 14:30 horas.

CONCELLARÍAS DELEGADAS:

José Prieto Barro: Medio rural, Emprego, Medio ambiente e Servizos .

Carlos Alberto Guerra González : Economía e Facenda, Turismo, Sanidade e Protección Civil.

Verónica Amarelo Morado : Educación, Cultura, Deportes e Xuventude.

Nélida Coira Pena: Benestar social, Igualdade e Participación Cidadá.

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS:

Creada polo Pleno na sesión extraordinaria de data 26/06/2023, pendente de que cada grupo político designe aos seus representantes.

REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEXIADOS EXTERNOS:

CEIP Xermade: Verónica Amarelo Morado (titular) e Nélida Coira Pena (suplente)

Asociación de Desenvolvemento Rural da Terra Cha: Roberto García Pernas (titular) e Verónica Amarelo Morado (suplente)

Reserva da Biosfera Terras do Miño: Roberto García Pernas (titular) e José Prieto Barro (suplente)

Consorcio Lugo e Terra Cha: Roberto García Pernas (titular) e José Prieto Barro (suplente)

Consorcio Galego da Igualdade e Benestar: Roberto García Pernas (titular) e Nélida Coira Pena (suplente)

VOCEIRO: Antonio Riveira Requeijo

CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS:

Sandra De Bernardo Eimil

José Luis Vilasuso Paz

Rubén Amarelo Paz