Entries by Secretaria Xermade

Organización da nova Corporación municipal

Constituida a nova Corporación o 17 de xuño, o luns 19 a Alcaldía ditaba as resolucións de nomeamento de tenentes de alcalde e delegación de áreas nos concelleiros e concelleiras que forman o goberno local: Primeiro Tenente de Alcalde: D. José Prieto Barro. Segundo Tenente de Alcalde: D. Carlos Alberto Guerra González. Terceira Tenente de […]

Constitución da nova Corporación Municipal

A Corporación resultante das eleccións municipais celebradas o pasado 28 de maio constituiuse o pasado sábado 17 de xuño, ás 13.15 horas. O pleno de constitución tivo dúas partes diferenciadas: a toma de posesión dos concelleiros e concelleiras electos, en primeiro lugar, e a elección de alcalde, en segundo lugar. Roberto García Pernas acadou a […]

Cese da actual Corporación e toma de posesión da nova

O Pleno da Corporación reuniuse onte en sesión extraordinaria para aprobar a acta da sesión ordinaria celebrada o pasado 8 de xuño de 2023. O artigo 36 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro dispón o seguinte: “O terceiro día anterior ao […]

Sesión ordinaria do Pleno o xoves 8 de xuño

Consonte á periodicidade establecida neste mandato que está a piques de rematar, o Pleno de Xermade reúnese en sesión ordinaria o xoves 8 de xuño de 2023. Na parte resolutiva o único asunto é a resolución do expediente de deslinde dun camiño público no lugar das Casas Novas, que foi iniciado no pleno do mes […]

Licitación da área de xogos infantís en Roupar

A Xunta de Goberno Local celebrou sesión ordinaria o pasado mércores 24 de maio, na que se aprobaron dous expedientes de contratación: un proxecto de obras incluido no Plan Único 2022, a área de xogos infantís en Roupar, que se executará na parcela da reitoral de San Pedro Fiz, e ten un orzamento de licitación […]

Pleno ordinario en Xermade

A Corporación reuniuse en sesión ordinaria o xoves 13 de abril, ás 20 horas. Na parte resolutiva iniciouse o expediente de deslinde dun camiño público no lugar de As Casas Novas, en Xermade, froito dun expediente de investigación resolto no ano 2015. Aprobouse tamén un suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesouraría por […]

O proxecto de rehabilitación da reitoral de Xermade resulta seleccionado para o Programa de Impulso á Rehabilitación dos Edificios Públicos para as Entidades Locais (PIREP local)

O proxecto de rehabilitación da Casa Reitoral de Santa María de Xermade resultou seleccionado de forma provisional para a obtención dunha axuda ao abeiro do Programa de Impulso á Rehabilitación dos Edificios Públicos para as Entidades Locais (PIREP local), do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. O proxecto denominado “A Reitoral (CIT): Centro Internacional […]

Visita da subdelegada do Goberno a Xermade

A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, visitou hoxe o municipio con motivo da concesión dunha axuda de 403.000 euros por parte do Instituto de Transición Xusta ao Concello de Xermade para rehabilitar a Casa Reitoral de Santa María, na capital xermadina, e convertela no futuro Centro Internacional da Torneiría. Na visita estiveron presentes, […]