Entries by Secretaria Xermade

Sesión ordinaria do Pleno celebrada o 10 de xuño de 2021

O Pleno da Corporación reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 10 de xuño. Na parte resolutiva, aprobouse a adhesión ao convenio entre a FEMP e a AEAT para a subministración de información tributaria ás entidades locais, que substitúe ao convenio asinado no 2003. Por outra banda, aprobouse inicialmente unha modificación de crédito para a […]

Adxudicadas as obras do Plan Único 2020

A Xunta de Goberno Local adxudicou a obra “Mellora de firme en Buscalte, Roupar, Bidueiral, Souto, Aguillón, Pena, Cerveira, Sanche, Leboré, Folgueiras e Seixido na sesión ordinaria celebrada o pasado 28 de abril de 2021. A empresa adxudicataria é Cholo SL, que realizou unha oferta económica de 72.519,05 euros e unha ampliación do prazo de […]

O Concello de Xermade presenta os seus proxectos para o Fondo de Compensación Ambiental e o Plan de Mellora de Camiños de Agader

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse o pasado mércores 24 de febreiro en sesión ordinaria para tratar varios asuntos, entre os que destacan a solicitude de varias liñas de axudas convocadas pola Xunta de Galicia. Unha delas é o Fondo de Compensación Ambiental, liña de concorrencia non competitiva, que asigna directamente […]

A Xunta de Goberno Local aproba a solicitude de participación no Plan Único 2021

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse hoxe en sesión ordinaria na que, entre outros asuntos, acordou solicitar a participación no Plan Único 2021 da Deputación de Lugo. O importe asignado a Xermade é de 309.748,20 euros, dos cales se destinan a investimentos 222.766,58 euros. Os programas solicitados son os seguintes: INVESTIMENTOS […]