Entries by Secretaria Xermade

O Concello de Xermade presenta os seus proxectos para o Fondo de Compensación Ambiental e o Plan de Mellora de Camiños de Agader

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse o pasado mércores 24 de febreiro en sesión ordinaria para tratar varios asuntos, entre os que destacan a solicitude de varias liñas de axudas convocadas pola Xunta de Galicia. Unha delas é o Fondo de Compensación Ambiental, liña de concorrencia non competitiva, que asigna directamente […]

A Xunta de Goberno Local aproba a solicitude de participación no Plan Único 2021

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse hoxe en sesión ordinaria na que, entre outros asuntos, acordou solicitar a participación no Plan Único 2021 da Deputación de Lugo. O importe asignado a Xermade é de 309.748,20 euros, dos cales se destinan a investimentos 222.766,58 euros. Os programas solicitados son os seguintes: INVESTIMENTOS […]

Proceso de selección para o programa fomento de emprego, financiado polo Plan Único 2020

Por Decreto da Alcaldía núm. 446/2020 de data 27/10/2020 foron aprobadas as bases e a convocatoria do proceso selectivo para o nomeamento de persoal funcionario interino para o proxecto “fomento de emprego 2020”: dous peóns de edificación e obras públicas, un/a oficial de 1ª de edificación e un/ha oficial de 2 – condutor de edificación. […]

O Concello de Xermade licita as escolas culturais e deportivas para o curso 2020-2021

O Concello de Xermade licitou as escolas culturais e deportivas para o curso 2020-2021, resultando adxudicatarios do deporte escolar Laura Rodríguez Román (Picariños) e de costura Beatriz López Lamigueiro. O resto dos lotes de ambas licitacións quedaron desertos, polo que a Xunta de Goberno Local aprobou novamente os correspondentes expedientes de contratación, que actualmente se […]