Entries by Secretaria Xermade

Aprobación inicial dos orzamentos do ano 2022

O Pleno xermadino reuniuse en sesión extraordinaria o pasado xoves 18 de novembro co gallo de aprobar os orzamentos para o exercicio 2022. As contas increméntanse en 64.164,73 euros respecto ao exercicio 2021. A capacidade investidora aumenta notablemente respecto ao ano en curso, dado que no 2022 o Concello de Xermade debe achegar 55.220 euros […]

Sesión ordinaria do Pleno celebrada o 10 de xuño de 2021

O Pleno da Corporación reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 10 de xuño. Na parte resolutiva, aprobouse a adhesión ao convenio entre a FEMP e a AEAT para a subministración de información tributaria ás entidades locais, que substitúe ao convenio asinado no 2003. Por outra banda, aprobouse inicialmente unha modificación de crédito para a […]