Contratación de persoal financiado polo convenio de prevención de incendios

O Concello de Xermade aprobou o 26 de maio de 2023 o borrador do convenio de prevención de incendios forestais remitido pola Consellería de Medio Rural.

As bases para a formación dunha bolsa de emprego para contratar a peóns especializados en traballos forestais foron aprobadas pola Alcaldía o 1 de xuño de 2023 e publicadas na sede electrónica municipal. O prazo de presentación de instancias, de dez días naturais, finalizou o 12 de xuño de 2023.

O proceso selectivo realizouse o 16 de xuño de 2023 na nave municipal sita no parque empresarial. Dos cinco candidatos admitidos, acudiron realizar as probas catro, superando a totalidade as probas realizadas.

Con cargo ao citado convenio contratouse o 26 de xuño de 2023 a tres peóns especializados en traballos forestais, para realizar tratamentos preventivos de xeito mecanizado, por un prazo de tres meses. O período de operatividade fixado polo convenio remata o 30 de setembro de 2023.

O Concello de Xermade ten planificada a limpeza e desbroce de pistas municipais nas dez parroquias do municipio nestes tres meses de verán.