Remata a obra de construción dun depósito de reserva antiincendios en Xermade

O Concello de Xermade recepcionou a obra “Construción dun depósito de reserva antiincendios en Xermade” o pasado 7 de xullo de 2023. O investimento foi financiado con cargo ao Plan Único 2022, por importe de 21.348,37 euros, e executado pola empresa Cholo SL.