Comezan as obras da depuradora do Campo da Feira, en Momán

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o Concello de Xermade asinaron un convenio de colaboración o 7 de outubro de 2021 para o financiamento, execución e entrega das obras de saneamento e depuración para o núcleo do Campo da Feira.

O Concello de Xermade comprometeuse a adquirir os terreos necesarios para a construción da depuradora, e a tal efecto adquiriu as oito parcelas necesarias para ubicar a infraestrutura, investindo un total de 6.874,50 euros.

O pasado 14 de outubro, a Confederación remite a segunda addenda para o reaxuste de anualidades inicialmente previstas, que pasan a ter os seguintes importes:

ADMINISTRACIÓN

2021

2022

2023

2024

TOTAL

CHMS, O.A.

14.480,00 €

6.829,18 €

120.000,00 €

114.690,82 €

256.000,00 €

CONCELLO

DE XERMADE

3.620,00 €

1.707,30 €

30.000,00 €

28.672,70€

64.000,00 €

TOTAL

18.100,00 €

8.536,48 €

150.000,00 €

143.363,52 €

320.000,00 €

A Xunta de Goberno Local aprobou esta segunda addenda na sesión ordinaria que se celebrou o pasado 18 de outubro de 2023.

O inicio das obras é inminente e prevese que estean rematadas no ano 2024.