Adxudicación do contrato para a elaboración dun inventario de camiños

O Concello de Xermade adxudicou o servizo de elaboración do inventario de camiños á empresa Procat Ingeniería y Medio Ambiente, SL, con CIF B27712751, que acadou unha puntuación de 7,03 puntos, consonte á oferta presentada:

– Oferta económica: 14.800,00 euros e 3.108,00 euros de IVE (21%)

– Redución de prazo fase 1: reduce 2 meses

– Melloras ofertadas:

ACTUACIÓN

XEORREFERENCIACIÓN DO CATASTRO HISTÓRICO ANOS 50

XEORREFERENCIACIÓN DAS CONCENTRACIÓNS PARCELARIAS

XEORREFERENCIACIÓN DOS PLANOS REALIZADOS POR LOS TÉCNICOS MUNICIPAIS

FORMACIÓN DO MANEXO DO SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA (XIS) DE SOFTWARE LIBRE E DE CÓDIGO ABERTO EMPREGADO

O proxecto dividirase en dúas fases segundo o seguinte contido:

Fase 1 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL, que se dividirá en:

SUBFASE – 1.1 – Recompilación de documentación

SUBFASE – 1.2 – Delineación de camiños susceptibles de seren municipais

SUBFASE – 1.3·Resolución de dúbidas, modificacións, envorcado de datos, instalación do proxecto XIS e impresión de documento para a aprobación inicial

Fase 2 DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA, que se dividirá en:

SUBFASE – 2.1 – Resolución de alegacións.

SUBFASE – 2.2 – Modificación de base de datos, instalación proxecto definitivo e impresión do documento aprobado definitivamente.

A adxudicataria comprometeuse a realizar os traballos no prazo de oito meses dende a adxudicación.