XIV Campamento de verán “XERMADE CONCILIA 2021”

  •  Datas: do 26 de xullo ata o 13 de agosto (agás festivo)

 

  •  Lugar: Carballeira de Momán e nave do concello

 

  •  Dirixido a nenas e nenos de 3 a 16 anos

 

  •  Horario:

                      Completo: 8.00 a 14:00 (só no caso dun mínimo de 5 solicitudes)

                      Reducido: 10.30 a 14:00

 

  • Actividades: Xogos de artes, obradoiros tradicionais, pintura, música… Saídas a Cerceda, praia, e … ¡¡festa!!

 

  •  Inscrición: No concello, desde o día 28/06 ata o 9/7

 

  •  Documentación: Solicitude cuberta (Anexo I das bases). Declaración xurada(Anexo II das bases). Fotocopias: libro de familia e/ou título de familia numerosa/ – DNIs do/a neno/a, dos pais/ nais ou titoras/es e tamén das persoas autorizadas para a entrega e recollida – Tarxeta sanitaria do neno/a. – Acreditación da situación laboral dos pais/nais (activo ou desemprego).

 

  • Máis información: Educadora familiar (Lucía) 678 744 178

          *Bases: Bases Campamento verán 2021,  Anexo I , Anexo II