Fallo do xurado do VIII Premio de Investigación “XERMADE NA HISTORIA”

O día 23 de maio de 2022 reúnese o xurado do VIII Premio de investigación “Xermade na Historia” na Alcaldía do Concello de Xermade.

O xurado está composto polas seguintes persoas:

-Presidente: Don Roberto García Pernas, alcalde do Concello de Xermade, con dereito a voz e voto.

-Vogais, con dereito a voz e voto:

o 1º vogal: Don José Manuel Felpeto Carballeira, Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros.
o 2º vogal: Don Pablo Cancelo López, profesor titular do departamento de inglés da Universidade da Coruña.
o 3º vogal: Dona Lela Castelo Santaballa, profesora de lingua galega no ensino secundario (IES Moncho Valcarce de As Pontes)
o 4º vogal: Dona María Luisa Barreiro Mejuto, presidenta do Instituto de Estudos Chairegos

-Secretaria: Dona Lucía Guizán Trastoy, educadora familiar do Concello de Xermade, para recoller testemuño e acta do fallo do xurado.

Rematadas as valoracións, o xurado manifesta a súa decisión de conceder o primeiro premio ao traballo:
– “Cruces e cruceiros do Camiño Real da Carba”, presentado baixo pseudónimo: PENITENCIA.
Autora: Dona Alberta Lorenzo Aspres, Doutora en Arquitectura pola Universidade de A Coruña.

Así mesmo, consideran merecedor do segundo premio o traballo:
– “A morte no Concello de Xermade”, presentado baixo o pseudónimo: THERION.
Autor: Don Xabier Moure Salgado, Funcionario da Xunta de Galicia, Licenciado en Xeografía e Historia.

De conformidade coas bases de execución do presuposto do concello de Xermade do ano 2022, o premio a conceder é de dous mil euros (2.000 €) para o Primeiro premio, e mil euros (1.000 €) para o Segundo premio.

Os premios serán entregados o próximo 28 de maio ás 11.30 na Casa-escola de Cabreiros, dentro da programación das XVIII Xornadas Interxeracionais Rurais.

Haberá tamén unha presentación dos traballos por parte das persoas gañadoras.