Campamento de verán “Xermade Concilia 2023”

• Datas: do 24 de xullo ó 11 de agosto (agás festivos)

• Lugar: Carballeira e nave do Concello (Momán), pernocta no Pavillón municipal (Xermade)

• Dirixido a nenas e nenos de 3 a 16 anos

• Horario: 9.00 a 14:00 horas

• Actividades: Xogos, parque acuático, música, pernocta, praia…

• Inscricións: No concello, do 6 ó 13 de xullo

• Documentación:

– Solicitude cuberta (Anexo I)
– Declaración xurada (Anexo II)
– Fotocopias:

1) Libro de familia e/ou título de familia numerosa
2) DNI do/a neno/a, dos pais/nais ou titores, e das persoas autorizadas para a entrega e recollida
3) Tarxeta sanitaria do/a nena/a
4) Acreditación da situación laboral dos pais/nais (activo ou desemprego)

+ Información: Educadora familiar 678 744 178

Financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e polo Ministerio de Igualdade.

Anexo I
Anexo II
Bases Campamento verán 2023