Visita a Roq Park Aventura de Viveiro

Roqsport é unha empresa de ocio, actividades de aventura e servizos deportivos, ubicada en Viveiro, desde o ano 2002, organizando e ofrecendo multitude de servizos de turismo activo, actividades deportivas, organización integral de eventos, campamentos de verán, escolas deportivas, etc.

O parque é un lugar de ocio ó aire libre, nun entorno espectacular, rodeado de natureza, circuitos entre os árboles, tirolinas e un montón de actividades.

O fin da nosa excursión é coñecer os catro circuitos que se habilitan entre o arboredo e que teñen diferente dificultade: o primeiro circuito ten sete xogos e remata nuna tirolina, o segundo é de maior lonxitude, mentres que as pasarelas do terceiro e do cuarto conectan entre sí. A dificultad medra a medida que se sube de nivel e la única limitación para completarlos é a altura á hora de acceder, dado que a liña de vida está situada a determinada altura, polo que as persoas que non a alcancen terán que ir a outra zona.

Visita da subdelegada do Goberno a Xermade

A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, visitou hoxe o municipio con motivo da concesión dunha axuda de 403.000 euros por parte do Instituto de Transición Xusta ao Concello de Xermade para rehabilitar a Casa Reitoral de Santa María, na capital xermadina, e convertela no futuro Centro Internacional da Torneiría.
Na visita estiveron presentes, en representación da Universidade da Coruña, a vicerreitora de infraestruturas e sustentabilidade, Amparo Casares Gallego, e as arquitectas Luz Paz Agras e Marta Marcos Maroño. Foi a universidade quen redactou o proxecto de rehabilitación e elaborou a documentación necesaria para a solicitude das axudas.
En representación da Asociación Amigos da Madeira das Pontes estivo presente o seu presidente, Alfonso Franco Criado.
O alcalde de Xermade, Roberto García Pernas, acompañado do primeiro Tenente Alcalde, José Prieto Barro, e os concelleiros Nélida Coira Pena (grupo socialista) e Antonio Riveira Requeijo (grupo do Partido Popular), mostrou aos asistentes o inmoble e a contorna, na que se plantará un bosque autóctono e se habilitará un pequeno aparcamento para vehículos e biciletas.

O Concello de Xermade solicita axudas para o CEIP e o servizo de augas

O pasado venres 17 de marzo solicitáronse as axudas convocadas a través da Orde do 9 de febreiro de 2023 pola que se establecen os criterios e o procedemento para a distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado aos concellos de Galicia con poboación inferior a 15.000 habitantes (DOG n.º 34 do 17/02/2023).
Esta orde contempla tres liñas de axudas:
– Liña 1 das axudas: Obras destinadas á mellora da eficiencia enerxética das infraestruturas municipais.
En primeiro termo, contempláse a substitución de equipos de iluminación no CEIP Xermade por outros con tecnoloxía LED, consonte ao orzamento desagregado presentado por Electricidad Moncho y Santomé SL, empresa adxudicataria do servizo de mantemento de alumeados públicos e instalacións eléctricas do Concello de Xermade, cun orzamento total de 10.896,91 euros máis 2.288,35 euros (IVE 21%), que suman un total de 13.185,26 euros.
Por outra banda, preténdese instalar paneis solares fotovoltaicos na cuberta do pavillón polideportivo, co obxectivo de aumentar o nivel de autoconsumo de enerxía eléctrica do centro educativo e do pavillón, con aforro da factura eléctrica que pode chegar ata un 70%, ademais de divulgar a enerxía solar no centro educativo, sensibilizando á comunidade escolar sobre a necesidade de irmos cara un modelo enerxético máis sustentable.
É importante que o alumnado aprenda de primeira man valores medioambientais a efectos de sentar as bases dunha nova economía alonxada do carbono.
Preséntase orzamento desagregado presentado por Electricidad Moncho y Santomé SL, empresa adxudicataria do servizo de mantemento de alumeados públicos e instalacións eléctricas do Concello de Xermade, cun orzamento total de 29.930,59 euros máis 6.285,42 euros (IVE 21%), que suman un total de 36.216,01 euros.
– Liña 2 das axudas: Adquisición de maquinaria e equipamento vinculado á prestación de servizos de competencia municipal. Preténsede a adquisición dunha minipala excavadora para o servizo de augas e medio ambiente: cun custo estimado de 66.404,80 euros, IVE incluido, segundo o orzamento presenaçtado o 27/02/2023 por Agroforestal Rouco. O Concello de Xermade solicitou unha achega por importe de 30.133,49 euros con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, e con cargo a esta liña se axudas solicítanse 30.000,00 euros, importe máximo segundo o artigo 4.2 da Orde reguladora. O importe restante (6.271,31 euros) será sufragado con fondos propios.
– Liña 3 das axudas: Obras de modernización e mellora das redes de abastecemento municipal. Propónse a colocación de tres contadores de subministración en alta e de 220 contadores de telelectura. Consta orzamento desagregado redactado pola técnica muncicipal de urbanismo, medio ambiente e obras, por importe de 50.302,00 euros. Prevése que estas actuacións se contemplen no Plan de actuación para minimizar as perdas de auga, en cumprimento do disposto na disposición adicional segunda da Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, que está a tramitar o concello.

O Concello de Xermade continuará co aglomerado de vías municipais no 2023

O Concello de Xermade, a través da Xunta de Goberno Local, solicitou á Deputación de Lugo unha axuda de 100.000 euros para o proxecto “Reparación de estradas en Roupar, Touza, Penavaqueira e Lousada”, redactado en marzo de 2023 polo enxeñeiro de camiños, canles e portos Miguel Ángel Fernández Rivera (colexiado 27796), cun importe total, IVE incluido, de 119.823,92 euros.
O Concello de Xermade ten unha extensa rede de estradas, e o correcto mantemento e conservación desta rede esixe mellorar a capa de rodadura de determinadas vías municipais mediante unha capa de 5cms de formigón bituminoso, previa limpeza das cunetas, para posteriormente proceder ao pintado da sinalización viaria.
Este proxecto constitúe a terceira actuación deste tipo na rede viaria municipal, posto que no 2022 executáronse dous proxectos: “Reparación de estradas en Rebuxentos” (financiada con 90.000 euros pola Deputación de Lugo), e “Reparación de estradas en A Criba, Candamil, Cabreiros e O Aruxo” (financiada con remanente de tesouraría).
Os tramos nos que se actúa son os seguintes:
– Roupar, nun tramo de 250 metros de lonxitude
– Penavaqueira, nun tramo de 430 metros de lonxitude
– A Touza, nun tramo de 375 metros de lonxitude
– Lousada, en dous tramos de 900 e 150 metros de lonxitude
Son tramos de grande afluencia de tráfico nas respectivas parroquias.
O Concello xa solicitou as autorizacións sectoriais preceptivas para a execución da obra, que agarda poder licitar ao longo do mes de abril.
Consulte o proxecto das obras: 20230307_PROYECTO AGLOMERADOS 2023 signed

Obradoiro de Cestaría Creativa

A Reserva da Biosfera Terras do Miño ten unha programación trimestral de actividades que se levan a cabo, fundamentalmente, no Centro de Interpretación Terras do Miño no municipio de Lugo.

Estas iniciativas ofrécenlles aos cidadáns unha alternativa lúdica e formativa totalmente gratuíta e que achega á poboación coñecementos sobre os valores naturais existentes na Reserva.
Coa intención seguir promovendo iniciativas como esta, que, ademais de servirlle aos veciños e veciñas como alternativa de ocio, pon de manifesto a riqueza medioambiental desta Reserva da Biosfera, tamén teremos unha actividade no Concello de Xermade.

A actividade consistirá nun obradoiro de Cestaría creativa, que terá lugar os domingos 26 de marzo e 2 de abril de 2023, en horario de 16:00 a 20:00 horas.

Será impartido no local da “Asociación de Veciños do Campo” de Roupar, sendo necesaria e obrigatoria a inscrición previa vía telefónica no teléfono do Concello de Xermade, o 982 501 002.

As prazas serán limitadas e asignadas por orde de chamada.

O prazo de inscrición comeza o 16 de marzo.

Esperamos que a iniciativa resulte do seu interese e animámoslle a participar.