O Concello de Xermade presenta alegacións aos parques eólicos Mistral e Nordés

O pasado 7 de outubro publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo o anuncio polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e autorización administrativa previa do parque eólico Mistral de 100,8 MW e a súa infraestrutura de evacuación na provincia de Lugo, que afecta aos municipios de Vilalba, Xermade e Guitiriz; e do parque eólico Nordés de 67,2 MW e a súa infraestrutura de evacuación nas provincias da Coruña e Lugo.

O parque eólico Mistral está integrado por 18 aeroxeneradores, dos cales 14 se sitúan en Xermade.

Consulte o informe técnico remitido polo Concello de Xermade: 20211107_Informe_Informe técnico_2021_558_Informe técnico