O Concello de Xermade adxudica o Plan de Mellora de camiños 2021-2022

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse o pasado mércores 14 de xullo de 2021, en sesión ordinaria, para adxudicar diversas obras de reparación de camiños, entre as que destaca “Mellora de camiños en Sanche, Piñeiro e O Tarrelo”, financiada con cargo ao Plan de Mellora de Camiños 2021-2022 de Agader.

Tras a xustificación da baixa temeraria presentada, a mesa de contratación reunida o 1 de xullo de 2021 elevou ao órgano de contratación proposta de adxudicación en favor da empresa Cholo SL, que realizou a seguinte oferta:

– Oferta económica: 44.472,82 euros e 9.339,29 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 53.812,11 euros (IVE engadido)

– Melloras ofertas: limpeza de cunetas e marxes, con medios mecánicos ou manuais, incluíndo apilado e carga en camión de residuos xerados, e transporte a vertedoiro ou lugar designado pola dirección de obra: 3.813 metros lineais por ambas marxes

– Ampliación de garantía de 36 meses (sobre o mínimo esixido)

A obra será dirixida pola técnica de medio ambiente, urbanismo e obras municipal, e prevese o seu inicio no presente verán.