Adxudicadas as obras do Plan Único 2020

A Xunta de Goberno Local adxudicou a obra “Mellora de firme en Buscalte, Roupar, Bidueiral, Souto, Aguillón, Pena, Cerveira, Sanche, Leboré, Folgueiras e Seixido na sesión ordinaria celebrada o pasado 28 de abril de 2021. A empresa adxudicataria é Cholo SL, que realizou unha oferta económica de 72.519,05 euros e unha ampliación do prazo de garantía de 2 anos.

A baixa obtida nesta licitación ascende a 18.791,77 euros e será destinada á mellora dun camiño en Miraz.

O resto dos investimentos foron adxudicados pola Alcaldía, ao tratarse de contratos menores:

  • Mellora de equipamentos: local municipal en Momán, adxudicado a TYC Canosa SL por importe de 10.208,03 euros
  • Reposición de luminarias en Lousada, Burgás e Cazás e ampliación de alumeado público en Lousada, adxudicada a MONCHO Y SANTOMÉ SL (CIF B27279645), por importe de 20.674,79 euros e as melloras ofertadas
  • Mellora de equipamentos: parcela anexa a polideportivo en Xermade, adxudicada a Francisco Gómez y Cía SL por importe de 30.822,77 euros
  • Mellora de beirarrúas en Momán, adxudicada a Cholo SL por importe de 23.708,64 euros
  • Novos nichos en Roupar, adxudicada a TYC Canosa SL por importe de 12.130,71 euros
  • Reforma puntual da antiga escola de Cazás-A Casavella, adxudicada a José Ramón Carracedo Rouco en 19.945,23 euros
  • Zona de xogos infantís en Xermade, adxudicada a Instalaciones Bahía Park SL en 10.035,45 euros