Adxudicada a subvención destinada á prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá para o ano 2021

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, publicou no DOG do 26 de abril de 2021 a concesión dunha axuda máxima de 34.236,61 euros para a implementación de novas unidades destinadas a servizos de atención temperá nos concellos de Xermade, Guitiriz e Vilalba.

A posta en marcha das unidades levarase a cabo por un equipo interdisciplinar, formado por profesionais de distintas disciplinas (fisioterapia, terapia ocupacional e logopeda) que elaborará un plan personalizado de intervención no que delimitarán os obxectivos e expectativas da intervención (atención, recursos e medios necesarios que se dirixen ao menor, á súa familia e ao seu contorno, ámbito de realización, liñas de actuación que se van desenvolver por cada profesional, coordinacións previstas con outras persoas e/ou profesionais que poidan intervir no plan) para dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presenten os nenos e nenas con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, así como o facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.