Premios Certame “Letras Galegas 2022”

Na Biblioteca Pública Municipal de Xermade celebrouse o fallo do Certame de Narración e Debuxo Infantil “Letras Galegas 2022”, o día 11 de maio ás 16:00 h.

Presentáronse 20 traballos sobre o tema proposto: “O QUE PASA AO MEU ARREDOR”. Na categoría A, ata 8 anos, presentáronse 11 debuxos e 2 narracións; na categoría B, de 9 a 11 anos: 2 debuxos e 0 narracións; e na categoría C, de 12 a 16 anos: 2 debuxos e 3 narracións.
Conformou o xurado:

Roberto García Pernas, Alcalde do Concello de Xermade.
Rosa María Seijo Pita , Conserxe do CEIP. Plurilingüe de Xermade.
Nélida Coira Pena, Concelleira de Benestar social e Igualdade.
Lucía Guizán Trastoy, educadora familiar do Concello de Xermade, responsable temporal da Biblioteca Pública Municipal de Xermade.
A deliberación do xurado rematou ás 16.40 horas, e despois de ler as narracións e valorar os debuxos tendo en conta a orixinalidade, o desenvolvemento, a imaxe plástica do conxunto, a corrección do texto e a súa relación co tema do certame; propuxéronse por cada modalidade e categoría as obras e autores premiados que a continuación se relacionan:

DEBUXO
Categoría A, ata 8 anos:
Gael Otero Gómez
Xela Prieto Lomba
Mara Piñeiro Campo

Categoría B, de 9 a 11 anos:
Adrián Canto Folgueira
Alba Monteiro López

Categoría C, de 12 a 16 anos:
Vania Michelle Pinto Portal
Isabel Freire Monteiro

NARRACIÓN
Categoría A, ata 8 anos:
Martina Fernández Salgado
Lois Martínez Bermúdez

Categoría B, de 9 a 11 anos:
DESERTO

Categoría C, de 12 a 16 anos:
Jenifer Pinto Portal
Aroa Blanco Prieto
Sarai Paz Prieto

Os traballos premiados nesta fase local participarán na fase provincial do Certame, convocada pola Biblioteca Pública de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.