O Pleno de Xermade celebrou sesión ordinaria o pasado 16 de decembro de 2021

A sesión ordinaria do mes de decembro celebrouse o xoves 16, ás 20.00 horas. Aprobáronse as actas das sesións celebradas o 21 de outubro e o 18 de novembro, e douse conta de diversos asuntos, entre eles as subvencións xustificadas no último trimestre do ano ou a execución trimestral e o Período Medio de Pago do terceiro trimestre, que é 16,12 días.

Na parte de mocións, o grupo municipal do Partido Popular presentou unha moción contra a orde ministerial de inclusión do lobo na listaxe de especies en réxime de protección especial e outra en apoio do sector lácteo.

Douse conta tamén do anuncio de aprobación definitiva do orzamento do exercicio 2022, no BOP nº 260 o 20 de novembro de 2021.

Acceda aquí ao documento INFORMES DA ALCALDÍA: INFORMES DA ALCALDÍA