Metátese Teatro representá na biblioteca municipal a obra “O Euromillón”