Fallo do III Concurso de decoración de Nadal

En Xermade, a 27 de decembro de 2022, tras escoitar todas as partes do xurado do concurso, conformado por:

• Presidente: Don Roberto García Pernas, alcalde presidente do Concello de Xermade.
• Vogais:

1º Dona Tamara Rodríguez López, Deseñadora e xerente de Mobelrías (Vilalba).
2º Dona Miriam Alonso Domínguez, Auxiliar de Biblioteca do Concello de Xermade.
3º Dona Nuria Lagüela Felpeto, Traballadora social do Concello de Xermade.

Concluíuse que:

-En cada unha das categorías do concurso houbo o seguinte número de participantes:

1) Vivendas Árbore de Nadal: 6
2) Vivendas Nacemento/Belén: 6
3) Vivendas Decoración xeral interior: 7
4) Vivendas Decoración exterior: 12
A) Negocios Decoración xeral: 2

-Tendo en conta os criterios de valoración descritos nas bases do concurso, realizadas as valoracións pertinentes, a decisión de conceder os premios será:

1) Vivendas Árbore de Nadal: Xenxo Romero Díaz (Momán)

2) Vivendas Nacemento/Belén: Pilar Gesto Carballo (Xermade)

3) Vivendas Decoración xeral interior: Aroa Blanco Prieto (Cabreiros)

4) Vivendas Decoración exterior: Esther Roca Barro (Roupar)

A) Negocios Decoración xeral: Ramón Vázquez Rial de Seawind Global Energy S.L. (Roupar)

A entrega de premios será o mércores 28 de decembro ás 13.30 no Salón de Plenos do Concello de Xermade.

¡Parabéns!

Acta Xurado III Concurso Decoración de Nadal