Cursos en Febreiro

No mes de febreiro, o concello organiza catro obradoiros para todas as persoas que queiran participar:

Obradoiros de manexo de móbiles (Smartphone)

Serán os sábados 12 e 19 de febreiro.
Traballaremos con oso propio dispositivo, aprenderemos a utilizar desde as funcións máis básicas ata as características máis avanzadas. Tamén serán resoltas as dúbidas que teñamos sobre o mesmo.
-Obradoiro 1: En Cazás (Escola do Calvario), de 12.00 a 14.00
-Obradoiro 2: En , de 16.00 a 18.00

Obradoiros de Iniciación á cerámica

Serán os domingos 13 e 20 de febreiro
O fin do obradoiro é a realización de pezas de barro que poderemos levar á nosa casa. A primeira xornada realizaremos as pezas de barro e a segunda, a decoración.
-Obradoiro 3: En Cabreiros (Casa-escola), de 12.00 a 14.00
-Obradoiro 4: En Xermade (Nave municipal), de 16.00 a 18.00

A inscrición será presencial no Concello cubrindo unha ficha. O importe por cada obradoiro será de 15 €, a aboar na conta do concello que se indica na folla de inscrición. Os aforos limitados, polo que terán preferencia de praza as persoas empadroadas en Xermade.