Campamento de Verán “Xermade Concilia 2022”

Servizo educativo e de esparexemento para nenas e nenos de 3-16 anos, durante os períodos de vacacións escolares de verán cuns contidos educativos e divertidos en base a unha programación educativa que conteña aspectos de educación para a convivencia, a igualdade a interculturalidade, a saúde e o consumo responsable e o ocio saudable. Haberá saídas/excursións, para que os/as rapaces coñezan mellor a súa contorna (Parque acuático de Cerceda, praia…).

Levarase a cabo do 26 de xullo ao 12 de agosto na parroquia de Momán (Xermade). O horarios será de 9.00 a 14.00 horas. Non se inclúe na actividade o día 8 de agosto, festivo local.

O prazo de inscrición será do luns 4 ó 12 de xullo (ambos incluídos) no Concello de Xermade.

Documentación necesaria para a inscrición:

Anexo I 2022
Anexo II 2022
• Fotocopia do Libro de familia e/ou título de familia numerosa
• Fotocopia do DNI dos pais/nais
• Fotocopias dos DNIs das persoas autorizadas para a entrega e recollida das/os nenas/os.
• Fotocopia do DNI do/a neno/a
• Fotocopia da tarxeta sanitaria da/o nena/o
• Acreditación da situación laboral (activo ou desemprego): pode acreditarse a través da parte de arriba da última nómina

Bases Xermade Concilia 2022

FINANCIADO POLA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE