25 N 2022

24/11/2022 PARTIDO CONTRA AS VIOLENCIAS
16.30 horas: Pavillón Municipal de Xermade
Fútbol sala das Escolas Deportivas

25/11/2022 LECTURA DE MANIFESTO E MINUTO DE SILENCIO
10.00 horas: Diante do Concello

25/11/2022 PROXECCIÓN DA PELÍCULA “VOLAR”
17.00 horas: Casa Habanera de Roupar

26/11/2022 ANDAINA “XERMADE CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO”
11.00 horas: Saída da Praza do Concello
Inscricións para a andaina: No concello ou no 982 50 10 02

Sesión extraordinaria do Pleno xermadino

O pasado xoves 10 de novembro reuniuse a Corporación xermadina en sesión extraordinaria, co gallo de aprobar a modificación número 1 da Relación de Postos de Traballo e o orzamento do exercicio 2023.
A modificación da Relación de Postos de Traball foi un compromiso adquirido co persoal durante a negociación da RPT en vigor, a finais do 2020. Desde xeito, créanse tres novos postos de administrativo (dous de administración xeral e un de administración especial para a biblioteca), e mellóranse as retribucións do persoal que se encarga dos servizos básicos (auga, sumidoiro, etc.). Por último, increméntase a xornada do posto de técnico/a de urbanismo, ata o 60% (actualmente era do 48%).
O proxecto de orzamento de 2023 contempla este incremento retributivo no Capítulo 1, ademais de dar cobertura aos servizos básicos que se están prestando e os de nova creación. Entre os primeiros cabe destacar o Servizo de Axuda no Fogar, que na actualidade conta con 125 usuarios e un gasto de 744.886,40 euros destinado á adxudicataria do servizo, sen contar os medios persoais municipais (persoal dos servizos sociais). Entre os servizos de nova creación está a Atención Temperá, que comezou en xullo de 2021 mediante a agrupación cos concellos de Vilalba e Guitiriz e ten como destinatarios ás crianzas de 0 a 6 anos. O presuposto de licitación deste servizo é de 179.600,00 euros do 1 de novembro de 2022 ao 31 de outubro de 2023, dos cales se agarda obter de novo axudas por parte da Xunta de Galicia.
No capítulo 7 prevese a achega municipal (53.492,80 euros) para a construción da depuradora do Campo da Feira, en Momán, que executará a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Actualmente o Concello de Xermade está en proceso de adquisición das parcelas necesarias para ubicar a depuradora.
O orzamento ascende a un total de 1.952.656,95 euros, cun incremento de 58.088,18 euros respecto ao 2022.