Presentación III PREMIO DE INVESTIGACIÓN “XERMADE NA HISTORIA”

Xermade na historia

 

O Concello de Xermade, a Asociación de Veciños de Cabreiros e a Facultade de CC. Da Educación da USC, convocan o III Premio de Investigación “Xermade na historia”, que estará regulado polas seguintes

BASES

1.- Os/as interesados/as poderán participar a nivel individual ou como colectivo.

2.- Cada autor/a poderá concursar con cantos traballos desexe.

3.- Os temas sobre os que poderán versar os traballos deberán estar relacionados co patrimonio etnográfico e cultural do Concello de Xermade (tradicións, festas, ritos, arte popular, lendas, memoria histórica, costumes, literatura oral, etc).

4.- Haberá dous premios:

– 1º Premio, dotado con 2.000 euros.

– 2º Premio, dotado con 1.000 euros.

5.- Os traballos deberán ser entregados no rexistro do Concello de Xermade baixo pseudónimo. En sobre pechado serán incluídos os datos do participante: Nome, enderezo, teléfono…

6.- Coa presentación dos orixinais deberá ser incluída, tamén, a seguinte documentación:

– Curriculum Vitae dos solicitantes ou, se é do caso, información detallada das características da asociación, colectivo, grupo…

– Modelo de presentación debidamente cumprimentado. O modelo poderá descargarse da páxina web do concello: xermade.org

7.- Deberase entregar orixinal en papel e copia en CD, en formato PDF ou Word, fonte Times New Roman, corpo 12, DIN A4.

8.- A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e un máximo de 400. As páxinas ocupadas polas notas, bibliografía, mapas, fotografías, etc, tamén se contabilizarán.

9.- Os traballos deberán ser realizados e presentados e en lingua galega.

10.- A data límite de presentación dos traballos será o día 17 de febreiro de 2017.

11.- Xurado estará presidido polo Sr. Alcalde do Concello de Xermade, e estará integrado polo Presidente da Asociación de Veciños de Cabreiros e tres especialistas. As súas decisións serán inapelables.

12.- Unha vez que o xurado falle os premios, que poderán ser declarados desertos, daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.

13.- As persoas premiadas deberán comunicar por escrito ao Concello de Xermade a aceptación do Premio no prazo de oito (8) días naturais a partir da data de concesión do mesmo.

14.- As obras premiadas poderán ser editadas polo Concello dentro do prazo dun ano; transcorrido o mesmo, os seus autores/as disporán delas libremente, pero no momento, se é do caso, da súa publicación, deberán consignar a distinción concedida.

15.- A Asociación de Veciños de Cabreiros e o Concello de Xermade poderán solicitar do autor/a calquera aclaración que estimen conveniente en relación co traballo. Así mesmo, poderán deixar sen efecto o Premio se o beneficiario incumpre as obrigacións sinaladas nas presentes Bases.

16.- As cuestión non previstas nestas bases serán resoltas polo xurado de acordó co seu libre criterio.

17.- A participación no Premio implica a total aceptación das presentes Bases.

[+] Descarga Pdf Modelo de Participación

 

[+] Anuncio no BOP das bases do III Premio “Xermade na Historia”

 

NA_HISTORIA02

IX CAMPAMENTO DE VERÁN DE XERMADE

O concello de Xermade organiza un ano máis o Campamento de verán para que nenas e nenos disfruten dun tempo de ocio e tempo libre cheo de actividades e divertimento, igualmente para que as familias poidan conciliar os seus tempos de traballo, tempo libre…

Este campamento igual que o de Entroido está cofinanciado polo Concello de Xermade, pola Unión Europea e a Xunta de Galicia, a través da Subvención da Secretaría Xeral da Igualdade.

Datas: Do 01 ao 12 de agosto

Horario: De 10:30 a 14:00 horas. E temos horario de madrugadoras/es desde as 8:00 para as familias que necesiten este servizo.  Os días das saídas, voltaremos sobre as 20:00 ou 20:30 horas.

Número de Prazas: 50.

Idades: de 3 a 16 anos.

Custe: Gratuito.

ACTIVIDADES: Luns 1:Xogos deportivos e predeportivos (rugby, balonman, fútbol, tenis, tiro con arco, bádminton…),

Martes 2: Visita a unha granxa.

Mércores 3: Obradoiro de cociña onde farán a súa propia masa e as súas pizzas para logo merendar, e tamén obradoiro con froitas.

Xoves 4: Viaxe ao parque acuático de Cerceda.

Venres 5: Repoboación forestal, onde entre todas/os plantarán distintas árbores nunha finca e farán un herbario.

Luns 8: Convivencia co campamento de Esmelle-Covas en Xermade. Xincana de xogos

Martes 9: Saída á praia

Mércores 10: Historia e andaina polo concello, roteiro de fotografía.

Xoves 11: Primeiros Auxilios e proxección de película sobre igualdade.

Venres 12: Festa fin de campamento (inchables, karaoke, wii, partido de fútbol…) Entrega de diplomas.

DOCUMENTACIÓN: Fotocopia dos DNIs das persoas autorizadas a recoller ás nenas e nenos. Fotocopia da tarxeta sanitaria das nenas e nenos. Xustificante ou declaración xurada de estar traballando no período do campamento. Declaración da renda ou declaración xurada de ingresos.

REUNIÓN COAS FAMILIAS: O MÉRCORES 20 DE XULLO, ÁS 12:00 DA MAÑÁ, TEREMOS UNHA REUNIÓN INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS NO SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO (2ª PLANTA).

Recomendacións para todos os días:

Traer gorra. Botar protección solar antes de vir ao campamento. Traer roupa cómoda ou deportiva.

Os días das saídas terán que levar protección solar, gorra, roupa de baño, roupa para cambiarse, toalla, chanclas, comida para xantar e merendar, e bebida.

As familias poden acompañarnos nos días das saídas, pero terán que facelo nos seus vehículos particulares.

Todas as nenas e nenos contan cun seguro de accidentes.

Para calquera dúbida, a persoa que será responsable do campamento é Ita Animación.

Cartel Campamento Infantil 2016