ALCALDE PRESIDENTE : Roberto García Pernas

CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS:

José Prieto Barro

Luís A. Vilasuso Seco

Carlos Alberto Guerra González

Tamara Paz Balsa

VOCEIRO: Antonio Riveira Requeijo

CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS:

Mario Félix García Prieto

Isabel Campello Ares

José Luis Otero Paz

VOCEIRO: Óscar González Pardo

CONCELLEIRA: María do Mar Hermida Pico