ALCALDE PRESIDENTE : Roberto García Pernas

CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS:

José Prieto Barro

Carlos Alberto Guerra González

Verónica Amarelo Morado

Nélida Coira Pena

TENENCÍAS DE ALCALDÍA:

Primeiro Tenente de Alcalde: José Prieto Barro

Segundo Tenente de Alcalde: Carlos Alberto Guerra González

Terceiro Tenente de Alcalde: Verónica Amarelo Morado

XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

Presidente: Roberto García Pernas

Vogais: José Prieto Barro, Carlos Alberto Guerra González e Verónica Amarelo Morado

Periodicidade das sesións: reúnese con carácter ordinario o segundo e cuarto mércores de cada mes, ás 15:00 horas.

CONCELLARÍAS DELEGADAS:

José Prieto Barro: Medio rural, Emprego, Infraestruturas de Auga, Sumidoiro, Alumeado Público e recollida de RSU, Medio ambiente e Forestal .

Carlos Alberto Guerra González : Economía e Facenda, Turismo, Sanidade e Protección Civil.

Verónica Amarelo Morado : Educación, Cultura, Deportes, Xuventude e Relacións coas Asociacións Veciñais.

Nélida Coira Pena: Benestar social e Igualdade.

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS:

Presidente: Roberto García Pernas

Vogais: Carlos A. Guerra González (grupo socialista), Verónica Amarelo Morado (grupo socialista) e Antonio Riveira Requeijo (grupo popular)

REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEXIADOS EXTERNOS:

CEIP Xermade: Verónica Amarelo Morado (titular) e Nélida Coira Pena (suplente)

Asociación de Desenvolvemento Rural da Terra Cha: Roberto García Pernas (titular) e Verónica Amarelo Morado (suplente)

Reserva da Biosfera Terras do Miño: Roberto García Pernas (titular) e José Prieto Barro (suplente)

Consorcio Lugo e Terra Cha: Roberto García Pernas (titular) e José Prieto Barro (suplente)

Consorcio Galego da Igualdade e Benestar: Roberto García Pernas (titular) e Nélida Coira Pena (suplente)

VOCEIRO: Antonio Riveira Requeijo

CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS:

Isabel Campello Ares

José Luis Vilasuso Paz

Laura Romero Gato