CIRCUÍTO PERMANENTE DE ORIENTACIÓN “SERRÓN DO LOBO”

· [GL] Selecciona un mapa e un percorrido segundo o teu nivel físico e técnico, descárgao no móbil co QR correspondente e busca as balizas por orde e sen esquecer ningunha, anotando o número de control que atoparás en cada unha delas. O percorrido comeza no triángulo e finaliza nos dous círculos concéntricos.

· [ES] Selecciona un mapa y un recorrido según tu nivel físico y técnico, descárgalo en el móvil con el QR correspondiente y busca las balizas por orden sin olvidar ninguna, anotando el número de control que encontrarás en cada una de ellas. El recorrido comienza en el triángulo y finaliza en los dos círculos concéntricos.

· [EN] Choose a map and a route according to your physical and technical level, download it with the corresponding QR code and look for the beacons in the correct order, writing down the control number you’ll find on each of them. The route starts at the triangle and ends at the concentric circles.