Aprobación inicial BOP 18.05.2024

Información pública do inventario de camiños do Concello de Xermade. As persoas interesadas poden presentar alegacións do 20 de maio ao 28 de xuño de 2024. A tal efecto, facilítase un modelo de alegacións.

Expediente 405/2024 · Pocedemento: Inventario ou Catálogo de Bens · Formato PDF

Aprobación inicial INVENTARIO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE XERMADE

Información pública do inventario de camiños do Concello de Xermade. As persoas interesadas poden presentar alegacións do 20 de maio ao 28 de xuño de 2024. A tal efecto, facilítase un modelo de alegacións.

Expediente 405/2024 · Pocedemento: Inventario ou Catálogo de Bens · Formato ZIP

MODELO DE ALEGACIÓNS AO INVENTARIO DE CAMIÑOS DO CONCELLO DE XERMADE

Información pública do inventario de camiños do Concello de Xermade. As persoas interesadas poden presentar alegacións do 20 de maio ao 28 de xuño de 2024. A tal efecto, facilítase un modelo de alegacións.