XIV Campamento de verán “XERMADE CONCILIA 2021”

  •  Datas: do 26 de xullo ata o 13 de agosto (agás festivo)

 

  •  Lugar: Carballeira de Momán e nave do concello

 

  •  Dirixido a nenas e nenos de 3 a 16 anos

 

  •  Horario:

                      Completo: 8.00 a 14:00 (só no caso dun mínimo de 5 solicitudes)

                      Reducido: 10.30 a 14:00

 

  • Actividades: Xogos de artes, obradoiros tradicionais, pintura, música… Saídas a Cerceda, praia, e … ¡¡festa!!

 

  •  Inscrición: No concello, desde o día 28/06 ata o 9/7

 

  •  Documentación: Solicitude cuberta (Anexo I das bases). Declaración xurada(Anexo II das bases). Fotocopias: libro de familia e/ou título de familia numerosa/ – DNIs do/a neno/a, dos pais/ nais ou titoras/es e tamén das persoas autorizadas para a entrega e recollida – Tarxeta sanitaria do neno/a. – Acreditación da situación laboral dos pais/nais (activo ou desemprego).

 

  • Máis información: Educadora familiar (Lucía) 678 744 178

          *Bases: Bases Campamento verán 2021,  Anexo I , Anexo II

 

 

 

 

Camiños de mar, terra e vento do programa ler conta moito

Sesión de narración oral a cargo da actriz, escritora e narradora Paula Carballeira e que leva por título: “Camiños de mar, terra e vento“, dirixido a nenas e nenos maiores de 4 anos e precisamos inscrición previa, xa que o aforo é limitado.

É a primeira das actividades do Programa Ler Conta Moito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imos ter de xeito presencial na Biblioteca de Xermade.

 

Sesión ordinaria do Pleno celebrada o 10 de xuño de 2021

O Pleno da Corporación reuniuse en sesión ordinaria o pasado xoves 10 de xuño. Na parte resolutiva, aprobouse a adhesión ao convenio entre a FEMP e a AEAT para a subministración de información tributaria ás entidades locais, que substitúe ao convenio asinado no 2003.

Por outra banda, aprobouse inicialmente unha modificación de crédito para a adquisición das reitorais de Xermade e Roupar, por importe de 110.000 euros, tras chegar a un acordo o Concello e a Diócese de Mondoñedo-Ferrol. A reitoral de Xermade – actualmente en réxime de cesión de uso- foi rehabilitada parcialmente polo Concello, mentras que a reitoral de Roupar precisa tamén de obras de acondicionamento, unha vez que se determine o uso que se lle vai dar ao inmoble.

Na parte de fiscalización e control, entre outros asuntos, informouse da remisión á Oficina Virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais da execución trimestral do 1º trimestre, e do Período Medio de Pago (12,39 días).