Fallo do III Concurso de decoración de Nadal

En Xermade, a 27 de decembro de 2022, tras escoitar todas as partes do xurado do concurso, conformado por:

• Presidente: Don Roberto García Pernas, alcalde presidente do Concello de Xermade.
• Vogais:

1º Dona Tamara Rodríguez López, Deseñadora e xerente de Mobelrías (Vilalba).
2º Dona Miriam Alonso Domínguez, Auxiliar de Biblioteca do Concello de Xermade.
3º Dona Nuria Lagüela Felpeto, Traballadora social do Concello de Xermade.

Concluíuse que:

-En cada unha das categorías do concurso houbo o seguinte número de participantes:

1) Vivendas Árbore de Nadal: 6
2) Vivendas Nacemento/Belén: 6
3) Vivendas Decoración xeral interior: 7
4) Vivendas Decoración exterior: 12
A) Negocios Decoración xeral: 2

-Tendo en conta os criterios de valoración descritos nas bases do concurso, realizadas as valoracións pertinentes, a decisión de conceder os premios será:

1) Vivendas Árbore de Nadal: Xenxo Romero Díaz (Momán)

2) Vivendas Nacemento/Belén: Pilar Gesto Carballo (Xermade)

3) Vivendas Decoración xeral interior: Aroa Blanco Prieto (Cabreiros)

4) Vivendas Decoración exterior: Esther Roca Barro (Roupar)

A) Negocios Decoración xeral: Ramón Vázquez Rial de Seawind Global Energy S.L. (Roupar)

A entrega de premios será o mércores 28 de decembro ás 13.30 no Salón de Plenos do Concello de Xermade.

¡Parabéns!

Acta Xurado III Concurso Decoración de Nadal

¡Bo Nadal!

Nadal 2022 en Xermade

Pleno ordinario celebrado o 15 de decembro de 2022

O Pleno corporativo reuniuse en sesión ordinaria o xoves 15 de decembro de 2022, ás 20.00 horas. Aprobouse unha bonificación do Imposto de Construcións, Instalacións e Obras do 95% a solicitude dunha empresa que ampliou a súa actividade coa construción dunha nave industrial para almacenamento de estruturas de madeira no polígono de Xermade, elixiuse xuíza de paz titular para os vindeiros catro anos e aceptouse a cesión de tramos antigos das estradas autonómicas:
• Estrada de titularidade autonómica que comunica a AC-170 e AC-861 na que se realizou senda peonil
• Sobrante ao carón da AC-170 próximo ao Campo de fútbol de Cabreiros
• Sobrante nas proximidades en O Empalme no nó da AG-64, a LU-861, LU-540 e LU-170
Estes espazos foron solicitados con motivo dun proxecto de actuacións para mellora da área recreativa da Acea, no río Trimaz, e construción de área de autocaravanas a carón do campo de fútbol de Cabreiros, que non resultou beneficiario das axudas de Reserva da Biosfera para os anos 2022 e 2023.
Na parte de control e fiscalización, o Partido Popular presentou unha moción para esixir a mellora da cobertura de liñas telefónicas e transmisión de datos 4G no termo municipal, que se aprobou por unanimidade. Porén, a Alcaldía xa se dirixira ás principais compañías de telecomunicacións que operan en Xermade en data 1 de decembro para esixir unha mellora das telecomunicación no concello.
Dende a Corporación municipal despediuse a sesión desexando unhas felices festas á toda a veciñanza.

Licitación do Servizo de Atención Temperá

A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria celebrada o pasado mércores 30 de novembro de 2022, aprobou por segunda vez a licitación do Servizo de Atención Temperá, compartido cos concellos de Guitiriz e Vilalba. A anterior licitación declarouse deserta ao non dispoñer ningún licitador dos medios persoais mínimos requiridos para a execución do contrato.
Consonte a Orde que regula a convocatoria das axudas de atención temperá por parte da administración autonómica, nesta nova licitación os medios mínimos requiren dun equipo de tres profesionais. Outra novidade é que agora o servizo licítase de xaneiro ao 31 de outubro de 2022, con posibilidade de prórroga ata o 31 de outubro de 2023.
O prazo de presentación de ofertas finaliza o 15 de decembro, e a mesa de contratación reunirase para a apertura do sobre A o venres 16 de decembro. O Concello de Xermade prevé ter adxudicado o servizo na segunda quincena do mes de xaneiro.
Toda a información da licitación atópase na Plataforma de Contratos do Sector Público.

III Concurso de decoracion de Nadal

O Concello de Xermade convida a toda a veciñanza a participar nun concurso de decoración de Nadal, co fin de dinamizar a participación activa da cidadanía, fomentando a súa creatividade, e incentivando a ilusión das máis pequenas e pequenos.
Aquelas persoas que queiran participar deben seguir as presentes bases do concurso:

As categorías do concurso serán:
1) Vivendas: Árbore de Nadal
2) Vivendas: Nacemento/Belén
3) Vivendas: Decoración xeral interior
4) Vivendas: Decoración exterior
a) Negocios: Decoración xeral

Na participación por vivendas, a inscrición debe facerse a nome dunha persoa empadroada en dita vivenda do concello. Unha mesma vivenda pode escoller participar nas categorías 1), 2), 3), e/ou 4), máximo a catro categorías, mínimo de unha.
Na participación por negocio, a inscrición será a nome da persoa titular do mesmo. A súa participación será exclusivamente na categoría a).

O tema do concurso será a festividade do Nadal, os motivos tradiciónais da mesma, tendo as persoas participantes plena liberdade no referente a técnicas e estilos.

Dentro dos criterios xenéricos terase en conta a creatividade, orixinalidade e vistosidade.Tamén se valorará o uso de materiais naturais e reciclados, así como a introdución na decoración de elementos representativos do Concello de Xermade.

A data de inscrición estará aberta desde a publicación destas bases ata o 21 de decembro ás 14.30.
Para facela efectiva, será necesario enviar por email (educadora.familiar@xermade.org) ou whatsapp (678 744 178):
-Categorías 1), 2), 3), e 4): nome, número de DNI e dirección postal da persoa representante (empadroada no concello) con 3 fotografías* por cada categoría á que se presenten.
-Categoría a): o nome do negocio, nome da persoa propietaria do mesmo, número de DNI, dirección postal do negocio e 3 fotografías* da decoración de Nadal que consideren.

(*As fotografías enviadas poderán ser expostas na web e redes sociais do Concello de Xermade.)

O premio por cada categoría será unha cesta valorada en 130 €, conformada por productos de alimentación e un vale para carburante.

Bases III Concurso de decoración de Nadal 2022