Route 66

 

Dous grandes músicos de Blues de prestixio mundial chegados de Cansasiti saen a escena coa intención de interpretar o seu clásico repertorio. Pero nada máis comezar desátase o caos: os micros non funcionan… os cables enléanse… as partituras caen en cascada… Un desastre! Mil e unha situacións complicadas e cheas de comicidade levarán a estes dous elementos a poder interpretar finalmente o seu peculiar concerto. Un espectáculo de clown musical, para pequenos e
maiores, que busca a risa constante e a interactuación co público, con grandes doses de improvisación
e xogo escénico, que ven amosarnos que o éxito está no fracaso, asumido con alegría e ganas de
mellorar.

The Blues Grampas é unha compañía de teatro en clave de clown musical composta por dous recoñecidos actores de longa traxectoria e experiencia no panorama escénico galego: Juanillo Esteban (voz do “Xabarín” no programa Xabarín Club da TVG, actor en espectáculos como o musical “Galicia Canibal”, e colaborador habitual da compañia de teatro infantil Trinke-Trinke) e Carlos Sante (a famosa vella “Carmiña” en “Carmen, Gelines e D. José” do trío San&saN no programa Luar durante cinco temporadas, e actor en series como O Faro, Padre Casares, Matalobos, Serramoura, Fariña…).
Ambos conflúen dende 2004 na Asociación Manicómicos da Coruña, levando a cabo cantidade de proxectos artísticos en común, como galas, animacións de rúa, dirección de eventos, presentacións, espectáculos de variedades, e un longo etcétera. No 2015 crean o dúo cómico musical The Blues Grampas, co obxectivo de divertir a tódolos públicos cos seus excéntricos personaxes clownescos. Route 66 é o seu primeiro espectáculo, estreado no Teatro Rosalía da Coruña o 3 de xaneiro de 2016, dentro da gala XII aniversario de Manicómicos.

 

 

 

Adxudicadas as obras de reparación de vías do Plan Único 2021

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade adxudicou os dous proxectos de obras de reparación de vías municipais incluidas no Plan Único 2021, tras a súa licitación por procedemento aberto simplificado. O adxudicatario de ambas obras foi José Sanjurjo Construcciones SL, nas seguintes condicións:

1º. Reparación de estradas en Momán, Bidueiro, Pena de Arca, Liñarón, Mede e Seixido- Plan Único 2021

– Oferta económica: 46.859,70 euros e 9.840,54 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 56.700,24 euros (IVE engadido)

– Control de calidade externo: 2% sobre o PEM

– Ampliación de garantía de 2 anos (sobre o mínimo esixido)

2º. “Reparación de estradas en Picoucelo, Vilacide, O Rego, Nova, Gandia, A Pinguela, Roupar, A Graña, A Pía, etc– Plan Único 2021

– Oferta económica: 59.248,34 euros e 12.445,15 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 71.690,49 euros (IVE engadido)

– Control de calidade externo: 2% sobre o PEM

– Ampliación de garantía de 2 anos (sobre o mínimo esixido)

As baixas obtidas en ambas licitacións suman un total de 57.956,91 euros, que serán destinados a financiar outro proxecto de reparación de camiños.

Tamén foi adxudicada, mediante contrato menor de obras, a “Mellora de beirarrúas en Roupar-fase II”, en 26.661,31 euros á empresa Cholo SL. A baixa obtida (2.006,76 euros) será destinada a financiar a ampliación de beirarrúas en Roupar.

A subministración de luminarias para mellora da eficiencia enerxética, tamén financiada ao 100% con cargo ao Plan Único 2021, adxudicouse a Electricidad Moncho y Santomé SL, por importe de 11.890,17 euros.

O Concello de Xermade adxudica o Plan de Mellora de camiños 2021-2022

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade reuniuse o pasado mércores 14 de xullo de 2021, en sesión ordinaria, para adxudicar diversas obras de reparación de camiños, entre as que destaca “Mellora de camiños en Sanche, Piñeiro e O Tarrelo”, financiada con cargo ao Plan de Mellora de Camiños 2021-2022 de Agader.

Tras a xustificación da baixa temeraria presentada, a mesa de contratación reunida o 1 de xullo de 2021 elevou ao órgano de contratación proposta de adxudicación en favor da empresa Cholo SL, que realizou a seguinte oferta:

– Oferta económica: 44.472,82 euros e 9.339,29 euros correspondentes ao IVE, o que supón un total de 53.812,11 euros (IVE engadido)

– Melloras ofertas: limpeza de cunetas e marxes, con medios mecánicos ou manuais, incluíndo apilado e carga en camión de residuos xerados, e transporte a vertedoiro ou lugar designado pola dirección de obra: 3.813 metros lineais por ambas marxes

– Ampliación de garantía de 36 meses (sobre o mínimo esixido)

A obra será dirixida pola técnica de medio ambiente, urbanismo e obras municipal, e prevese o seu inicio no presente verán.

A viaxe de Rosalía