XIII CAMPAMENTO INFANTIL “XERMADE CONCILIA 2020”

 •  Datas: do 27 de xullo ata o 14 de agosto (agás festivo)

 

 •  Dirixido a nenas e nenos de 3 a 16 anos.

 

 •  Horario:
  • Completo: 8.00 a 14:00 (de haber alomenos 5 inscritos/as)
  • Reducido: 10.30 a 14:00

 

 • Actividades: Xogos de artes, obradoiros tradicionais, pintura, música… Saídas a Cerceda, praia, acampada e … ¡¡festa!!

 

 • Inscrición: No concello, desde o día 29/06 ata o 10/7

 

                                                          

 • Documentación: Solicitude cuberta (Anexo I das bases). Declaración xurada(Anexo II das bases). Fotocopias: libro de familia e/ou título de familia numerosa/ DNIs do/a neno/a, dos pais/ nais ou titoras/es e tamén das persoas autorizadas para a entrega e recollida dos/as nenas/ Tarxeta sanitaria do neno/a. Acreditación da situación laboral dos pais/nais (activo ou desemprego).

 

 •   + Información: 982501001 (Ext 3) / 678744178 / educadora.familiar@xermade.org

 

Ficha Inscricións Anexo I

Declaración xurada Verán 2020 Anexo II