Programa de compostaxe doméstica

O programa de compostaxe doméstica do Concello de Xermade conseguiu a axuda solicitada á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático para a adquisición de 103 composteiros, que serán entregados a todas aquelas persoas con vivenda en Xermade que o soliciten.
O proxecto ten un orzamento total de 8.665,00€ e a axuda concedida ascende a 7.798,50€ distribuidos en dúas anualidades: 779,85€ no 2023 e 7.798,50€ no 2024.
O Concello de Xermade recibiu a notificación da concesión o 13 de decembro de 2023 e o 30 de decembro presentou a xustificación da anualidade 2023. A anualidade 2024 debe xustificarse ata o 30 de decembro de 2024.