Proceso de selección para o programa fomento de emprego, financiado polo Plan Único 2020

Por Decreto da Alcaldía núm. 446/2020 de data 27/10/2020 foron aprobadas as bases e a convocatoria do proceso selectivo para o nomeamento de persoal funcionario interino para o proxecto “fomento de emprego 2020”: dous peóns de edificación e obras públicas, un/a oficial de 1ª de edificación e un/ha oficial de 2 – condutor de edificación.

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco (5) días hábiles dende a publicación do anuncio no BOP núm. 251 o 02/11/2020. As bases íntegras están publicadas na sede electrónica do Concello de Xermade: https://concelloxermade.sedelectronica.es/