O Servizo de Xestión Tributaria e Recadación puxo ó cobro o I.B.I. e o I.A.E. do ano 2016

ibi