Sobes ao autobús do teatro?

Co gallo dos seus 40 anos, o Centro Dramático Galego facilita un autobús GRATUÍTO para acudir o venres 17 de maio ao teatro en Santiago de Compostela, a ver a representación de “Os actos e as profecías”.

Cada persoa participante deberá aboar a entrada ó teatro, que terá un custo de 3 €.

Compartiremos autobús cos concellos de Muras e Guitiriz, habendo 20 prazas reservadas para o Concello de Xermade.

Previamente ó teatro, hai tempo libre para gozar de Compostela.

RUTA E HORARIOS

10:00 horas: Saída dende Muras
10:30 horas: Saída dende Xermade
11:00 horas: Saída dende Guitiriz
12:00 horas: Chegada a Santiago
12:00-17:00 horas: Visita a Santiago por libre
17:00 horas: Retirada entradas Salón Teatro
18:00 horas: Función “Os actos e as profecías”
20:30 horas: Saída cara as localidades de orixe.

Inscrición e máis información: 678 744 178 (Educadora familiar)

I Certame de creación artística escrita e gráfica: XERMADEANDO POLA IGUALDADE

O Concello de Xermade convida a todo o alumnado do CEIP de Xermade a participar nun certame de creación artística escrita e gráfica.

Poderán concorrer ao certame o alumnado matriculado no CEIP Plurilingüe de Xermade durante o curso 2023/2024. As categorías serán:
– Categoría A: Alumnado de Infantil e 1º e 2º de Primaria.
– Categoría B: Alumnado de 2º, 3º e 4º de Primaria
– Categoría C: Alumnado 5º e 6º de Primaria.

O tema do concurso baseará sobre os seres mitolóxicos desde unha perspectiva da igualdade, fomentando a busca da ruptura de estereotipos e transmutando os mitos que contribúen o mantemento de valores patriarcais e ó reparto dos roles de xénero. Cada categoría terá unha modalidade:

– Categoría A: Creación dun debuxo.
– Categorías B e C: Creación dun conto, en lingua galega.

Os traballos deben ser inéditos e orixinais, presentados nun folio de tamaño DIN A4, sen utilizar medios dixitais para a súa realización. Entregaranse só co título, sen ningunha identificación persoal.

A entrega dos traballos será presencial, na Biblioteca Municipal de Xermade, ata o 14 de xuño, achegando unha copia das cualificacións do curso 2023/2024 ou calquera outra documentación acreditativa, a efectos de certificar que o alumno/a está matriculado no centro.

Todo o alumnado participante recibirá un vale por 30 € no momento da entrega do traballo para material escolar.

De entre os traballos entregados, escolleranse tres premios por cada categoría, que recibirán os seguintes premios:

– Categoría A:

1ºPremio: vale para material escolar por valor de 50 €
2ºPremio: vale para material escolar por valor de 30 €
3ºPremio: vale para material escolar por valor de 25 €

– Categorías B e C

1ºPremio: vale para material escolar por valor de 75 €
2ºPremio: vale para material escolar por valor de 55 €
3ºPremio: vale para material escolar por valor de 40 €

Bases I XERMADEANDO POLA IGUALDADE

Charla informativa

A Xanela. Asociación de Discapacitados Activos, é unha entidade sen ánimo de lucro, creada co fin de prestar un conxunto de atencións a persoas con diversidade funcional e/ou persoas maiores.

O seu local atópase en As Pontes, onde imparten información e asesoramento, servizo de rehabilitación, respiro familiar, actividades complementarias, actividades de ocio e tempo libre, servizo de transporte adaptado, etc…

Virán a Cabreiros (Xermade) o próximo venres días 12 de abril, ás 16.30 horas, a dar a coñecer o seu traballo e os programas ofertados para a poboación do entorno.

Máis información da asociación:

-https://axanela.gal/

-981 45 24 16 / 607 23 02 49