Rehabilitación da antiga escola de Ladrela

O Concello de Xermade vén de solicitar o acceso ao ao Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes (DOG n.º 182 do 23/09/2016) para o financiamento da rehabilitación da escola de Ladrela, segundo a memoria descritiva asinada pola técnica de urbanismo, medio ambiente e obras o 31/10/2023, por importe de 57.250,42 euros, cun prazo de reposición de oito (8) anos, a razón de 7.908,02 euros por ano.

A rehabilitación permitirá reforzar a estrutura e dotar ao inmoble de dúas novas estancias destinadas a baño e un espazo de cociña e almacenaxe.
Memoria valorada OCT. 2023