Licitación da área de xogos infantís en Roupar

A Xunta de Goberno Local celebrou sesión ordinaria o pasado mércores 24 de maio, na que se aprobaron dous expedientes de contratación: un proxecto de obras incluido no Plan Único 2022, a área de xogos infantís en Roupar, que se executará na parcela da reitoral de San Pedro Fiz, e ten un orzamento de licitación de 58.671,30 euros, IVE incluido. Tamén se aprobou a licitación do campamento de verán “Xermade Concilia 2023”, que terá lugar en Momán do 24 de xullo ao 11 de agosto de 2023 e será de balde para as familias, coma en anos anteriores. A Xunta de Goberno Local acordou tamén solicitar a subvención da Secretaría Xeral de Igualdade para conciliación, coa que se financiarán os gastos de persoal do campamento.
No punto da orde do día adicado a convenios, aprobouse a addenda ao convenio de colaboración asinado coa Universidade da Coruña para o impulso dos proxectos de rehabilitación das casas reitorais de Xermade e Roupa, motivada pola concesión dunha axuda de 403.000 euros á Reitoral de Xermade para converterse nun Centro Internacional da Torneiría, por parte do Instituto de Transición Xusta. O equipo técnico da UDC, formado polas arquitectas Luz Paz Agras e Marta Maroño, redactará o proxecto de execución, como paso previo á licitación das obras de rehabilitación deste inmoble.