Escolas culturais e deportivas para persoas adultas. Curso 2022-2023

No mes de novembro darán comezo as distintas actividades culturais propostas para o curso 2022-2023 por parte do Concello de Xermade, que rematarán no mes de maio de 2023. As actividades propostas serán:

• Manualidades:

o Cazás (Escola A Casavella): Venres de 20.30 a 22.30. Do 4 de novembro ó 26 de maio.
o Miraz (Casa Escola): Venres de 16.30 a 18.30. Do 4 de novembro ó 26 de maio.
o Roupar (O Campo): Sábados de 16.30 a 18.30. Do 5 de novembro ó 27 de maio.

• Costura:

o Roupar (A Criba). Segundo e cuarto venres do mes, de 17.30 a 20.30. Do 11 de novembro ata 26 de maio.
• Zumba:
o Xermade (Pavillón): Luns de 19.30 a 20.30. Comeza o 3 de novembro. Remata o 26 de maio.

• Pilates:

o Momán (Casa escola): Luns de 18.00 a 19.00. Comeza o 3 de novembro. Remata o 26 de maio.

• Teatro:

o Roupar (Casa Habanera): Mércores 17.30-19.30. Comeza o 2 de novembro. Remata o 31 de maio.

• Xermade camiña:

o Xermade (saída diante do Concello): Martes 11.00-12.00. Comeza o 8 de novembro. Remata o 30 de maio.

Inscricións presenciais no Concello ata o 27 de outubro.

Bases das actividades culturais e deportivas 2022-23 (Adultos)