“Contando números cantando cores” – Xoves, 10 outubro, as 18:30 h.