Obradoiro de ioga e respiración

Pilar Orosa trae este obradoiro de verán a Xermade no que se tratará a respiración no ioga, a auténtica protagonista, a que marca o compás do movemento e a naturalidade na súa execución.

Seguridade para os nosos maiores

A Garda Civil e o Concello de Xermade ofrecen una charla ás persoas maiores con consellos sobre seguridade

A conferencia correrá a cargo de Javier Teijeiro, Sarxento 1º, comandante de posto da Pastoriza, formador do “Plan Maior da Compañía de Vilalba”.

Muller e corazón

Que pode facer para coidarse?
O doutor, xefe de cardioloxía en Valencia, responderá as dúbidas que lle plantexen as persoas asistentes.

XVII Campamento de verán: XERMADE CONCILIA 2024

Servizo lúdico e educativo do Campamento infantil de verán “Xermade Concilia 2024”: Servizo educativo e de esparexemento para nenas e nenos de 3-16 anos, durante os períodos de vacacións escolares de verán cuns contidos educativos e divertidos en base a unha programación educativa que conteña aspectos de educación para a convivencia, a igualdade a interculturalidade, a saúde e o consumo responsable e o ocio saudable. Haberá saídas/excursións, pernocta…para que os/as rapaces coñezan mellor a súa contorna (Parque acuático de Cerceda, praia…).

O Campamento de verán “Xermade Concilia 2024” desenvolverase nas vacacións escolares de verán, do 29 de xullo ao 16 de agosto. Horario: 9.00-14.00 horas. Non se inclúen na actividade o luns 12 e o xoves 15 de agosto, ambos festivos.

A responsabilidade do control e coidado dos/as nenos/as polo monitorado responsable abrangue exclusivamente a franxa horaria de funcionamento dos servizos.

Instalacións autorizadas polo Concello de Xermade serán a nave, campo de fútbol e carballeira na parroquia de Momán, e o pavillón municipal de Xermade para a pernocta e a mañá seguinte.

O campamento só se poderá poñer en marcha se hai un número mínimo de 8 crianzas, e un máximo de 60, e se as normas sanitarias en vigor no momento da realización do campamento permiten a realización do mesmo.

As datas das excursións e pernocta serán especificadas pola empresa adxudicataria. Para as excursións haberá un máximo de prazas, determinadas pola capacidade do autobús. Estas prazas asignarase por orde de entrega da documentación requerida pola empresa organizadora da actividade.

O Concello de Xermade ten solicitada unha axuda á Secretaría Xeral de Igualdade para a realización do campamento. No caso de que non se obteña o financiamento necesario para realización do campamento, o Concello pode cancelar a actividade.

Documentación necesaria para a inscrición xunto cos Anexos I e II:

• Fotocopia do Libro de familia e/ou título de familia numerosa
• Fotocopia do DNI dos pais/nais
• Fotocopias dos DNI das persoas autorizadas para a entrega e recollida das/os nenas/os.
• Fotocopia do DNI do/a neno/a
• Fotocopia da tarxeta sanitaria da/o nena/o
• Declaración xurada de ingresos, ocupación e información sanitaria (Anexo II).
• Acreditación da situación laboral: activo (pode acreditarse a través da parte de arriba da última nómina) ou desempregado/a (coa tarxeta demandante de emprego)

Anexo I
Anexo II

Bases Campamento verán 2024

Financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e polo Ministerio de Igualdade