Licitación das escolas culturais e deportivas do Concello de Xermade

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xermade aprobou os expedientes de contratación das escolas culturais e deportivas para o curso 2021-2022, que dará comezo no mes de novembro.

Ademais do deporte escolar, cuxa prórroga contractual foi autorizada na pasada sesión celebrada o 8 de setembro, súmase a oferta das seguintes actividades deportivas para persoas adultas: ioga/pilates e zumba.

Polo que respecta ás escolas culturais, licítanse catro actividades distintas: pandeireta, xabóns cosméticos e cremas, crochet tradicional e XXL, e Faino ti mesm@ (manualidades).

Ambas licitacións foron publicadas na Plataforma de Contratación do Sector Público na data de hoxe, sendo o último día para presentar oferta o 14 de outubro de 2021.

Trámite de información pública do parque eólico Santuario

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo nº 171, de data 27 de xullo, publicouse o anuncio de información pública do estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa do parque eólico Santuario, promovido por Enel Green Power España SL, que afecta aos municipios de As Pontes, Guitiriz, Vilalba e Xermade.

O pasado 17 de agosto o Concello de Xermade convocou unha reunión informativa para a veciñanza afectada. A técnica municipal de urbanismo, medio ambiente e obras explicou ás asistentes a afección ambiental deste parque, e ata o 8 de setembro (data na que finaliza o prazo de información pública) a oficina técnica do concello está a disposición da veciñanza para ofrecer información e asesorar na presentación de alegacións. A fin de facilitar que todas as persoas afectadas podan alegar neste trámite de información pública, publícanse os seguintes documentos, en formato editable e pdf:

– Plano de afeccións: Afeccion PARQUE EOLICO SANTUARIO

– Modelo de alegacións (en word e pdf): MODELO ALEGACION

MODELO ALEGACION

– Resumo das consideracións da oficina técnica municipal: RESUMEN PARQUE EÓLICO SANTUARIO

As alegacións poden ser presentadas presencialmente no Rexistro do Concello de Xermade ou en calquera outra administración pública (art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro), ou ben de forma telemática, no Rexistro Electrónico Común, no seguinte enlace:

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html