Período de cobranza do IVTM 2016

IVTM 2016

 

O Servizo de Xestión Tributaria e Recadación da Deputación Provincial de Lugo puxo ó cobro ó Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (aparcamento) do ano 2016.

 

Dito período comprenderá dende o 18 de abril de 2016 ó 20 de xuño de 20116 (ambos incluídos).

 

Para dúbidas, consultas ou xestións referidas ó mesmo poden pasarse polas oficinas municipais ou chamando ó Concello (982501001).