IMPRESOS PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS

AUTORIZACIÓN PETICIÓN A ATRIGA

[+] Descargar Instancia

IMPRESOS SERVIZO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E OBRAS

COMUNICACIÓN PREVIA DAS OPERACIÓNS DE CORTA E SACA DE MADEIRA

[+] Descargar Instancia

IMPRESOS PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

AUTOLIQUIDACIÓN DE CERTIFICADOS

[+] Descargar Instancia

SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE CONVIVENCIA

[+] Descargar Instancia

SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO

[+] Descargar Instancia

SOLICITUDE DE LICENZA PARA
A POSESIÓN DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

AUTORIZACIÓN PETICIÓN PENAIS

[+] Descargar Instancia

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS.

[+] Descargar Instancia

SOLICITUDE LICENZA POSESIÓN ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

[+] Descargar Instancia